قابل توجه مخاطبین محترم :

روزها و ساعات كاری مركز : شنبه تا چهارشنبه ؛ 16 - 8

پیشنهاد میگردد جهت سهولت در اخذ پاسخ ، تماس خود را مابین ساعات 13 الی 16 برقرار نمایید.

جهت تماس با هریك از واحدهای مورد نظر كافیست داخلی مربوطه را به انتهای شماره 23055 اضافه كنید.

پست الكترونیكی : info@23055.ir

شماره نمابر : 22024868

واحد

پاسخگو

داخلی

امور وكلا

آقایان خلج و فضلی (cms)

181 و 129

ارتقاء پایه

خانم توحیدی نژاد

183

آموزش وكلاء

خانم حمیدی

145

معاضدت

آقای جاهدی و خانم امیرزاده

188 و 192

اختبار و بازرسی خواهران

خانم آصفی

150

بازرسی برادران

آقای لازمی

177

 

امور كارشناسان

آقای طالبی و خانم نقی زاده (cms)

172 و 173

ارتقاء صلاحیت

آقای شفقت

170

آموزش كارشناسان

خانم توحیدی نژاد

149

 

امورمالی

آقای شعله ور

166

گزینش

آقای میرزایی

119

حوزه ریاست

آقای غلامزاده

502

دبیرخانه

خانم ها ابراهیمی و قانبیلی

187 و 189

انفورماتیك

خانم حیدری و آقای حسامی

156 و 110

 

دفتر دادسرا

آقای بیات و آقای یوسفی

159 و 161

شعبه 3

خانم لاهیجی

154

شعبه 2 و 4

آقای بیات

108

شعبه 5 و 7

خانم خسرونژاد

157

شعبه 6 و کیفرخواست

خانم نیک روش

141

 

روابط عمومی مركز امور وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه