پنجشنبه, 30 خرداد 1398
ارئه نظریه کارشناسی به صورت الکترونیک فراهم گردید.
شنبه, 04 خرداد 1398 ساعت 21:52

قابل توجه کارشناسان محترم

بنابر اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه :

با توجه به ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری، در راستای ارائه خدمات الکترونیک قضایی و کاهش مراجعات به واحدهای قضایی، امکان ارائه نظریه کارشناسی و. مکاتبه با واحدهای قضائی از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضائی (سخا) فراهم شده و کارشناسان محترم می توانند نظریه کارشناسی و مکاتبات خود را از این طریق ارسال نمایند.

راهنمای استفده از این خدمت در سایت خدمات الکترونیک قضائی به نشانی adliran.ir در بخش خدمات ویژه وکلا قرار دارد.

 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????