دوشنبه, 31 تیر 1398
چگونگی تمدید
یکشنبه, 10 بهمن 1389 ساعت 15:08

کارشناسان محترم می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت تمدید اعتبار دفترچه کارشناسی به دفتر هیأت مدیره (و یا معاونت آموزش) استان خود مراجعه نمایند.

 

 

1- كد ملي

2- مفاصا حساب مالياتي

3- ابطال تمبر مالیاتی بر روی دفترچه به مبلغ پنج میلیون ریال 5.000.000 ریال برای یکسال

4- پرداخت هزينه تمديد دفترچه به حساب سيبا بانك ملي 0105497656005 (ارائه اصل و كپي فيش).

*هزينه تمديد دفترچه هاي كارشناسي در رشته هاي حسابداري ، تصادفات ، راه و ساختمان ، تشخيص خط و امضاء و امورثبتي در استان تهران 2.000.000 ریال به ازای هر سال میباشد.

*هزينه تمديد دفترچه هاي كارشناسي ساير رشته ها در استان تهران 1.000.000 ريال به ازای هر سال میباشد.

*هزينه تمديد دفترچه هاي كارشناسي ساير استانها در رشته هاي حسابداري ، تصادفات ، راه و ساختمان، تشخيص خط و امضاء و امور ثبتي  2.000.000 ريال كه 1.000.000 ريال آن به شماره حساب مركز و 1.000.000 ريال بابت حق عضويت استان مربوطه پرداخت مي گردد .

*هزینه تمدید ساير رشته هاي كارشناسي در ساير استانها 1.000.000 ريال  كه 500.000 ريال  به حساب مركز و 500.000 ريال به حساب هيئت مديره استان مربوطه واريز مي گردد

5- تكميل فرم تمديد كارشناسان

6- عدم محكوميت انتظامي ، محروميت يا انفصال موقت و يا تعليق از شغل كارشناسي.

در صورت تمایل جهت تمدید دو ساله هزینه های فوق دو برابر میگردد.


 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????