دوشنبه, 31 تیر 1398
مقالات علمي و متون آموزشي
شنبه, 16 بهمن 1389 ساعت 12:45

 

در این بخش به معرفی تألیفات کارشناسان مرکز می پردازیم :

 

 

راهنمای فنی و حقوقی ارزیابی املاک ؛ نگارنده : مهندس سید ایمان غفوریان حیدری

 

 

 

گام به گام با کارفرما و کارگر در اداره کار ؛ نگارنده : رسول وحید عبانیا

 

 

 

دانستنی های روابط و حوادث کار ؛ نگارنده : رسول وحید عبانیا

 

 

 

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مسائل کار و تأمین اجتماعی (جلد دوم) ؛ نگارنده : رسول وحید عبانیا

 

 

 

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مسائل کار و تأمین اجتماعی (جلد اول) ؛ نگارنده : رسول وحید عبانیا

 

 

 

 

مطالعات نطبیقی حقوق کارشناسی در اروپا ؛ ترجمه و نشر : مرکز پژوهشهای کارشناسی


 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????