دوشنبه, 31 تیر 1398
لیست پرونده های در حال رسیدگی در کمیته
دوشنبه, 18 بهمن 1389 ساعت 16:13

Active Image

اطلاعیه مهم

در این قسمت لیست کمیته ها قرار میگیرد و در ذیل هر کمیته ، پرونده های در نوبت رسیدگی

به این شیوه حتی اعضا کمیته در خارج از مرکز هم میتوانند در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به این صفحه از تعداد پرونده های جاری که منتظر تصمیم کمیته هستند ، مطلع شوند.

 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????