یکشنبه, 05 خرداد 1398
ساعات پاسخگویی واحدها
دوشنبه, 02 خرداد 1390 ساعت 15:49

تلفن

نظر به حجم قابل توجه پاسخگویی حضوری ارباب رجوع در مرکز به اطلاع کلیه کارشناسان و کاراموزان محترم میرساند بهتر است جهت اطلاع از روند امور اداری پرونده خود بر اساس زمانبندی ذیل با واحدهای مدنظر تماس حاصل نمایند.چنانچه در ساعت مقرر پاسخگویی حاصل نشد به شماره 23055102 موضوع را اعلام نمایند.

واحد                                ساعت                         داخلی

گزینش                               16-14                            124

آموزش                              8-14                            149

صدور دفترچه و پروانه و            10-8                            173

کمیته علمی

دادسرا                                11-9                         161-141


 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????