یکشنبه, 05 خرداد 1398
دفاتر جدید مالیاتی
شنبه, 17 فروردین 1392 ساعت 00:00

قابل توجه کارشناسان محترم :

از آنجا که مشاغل موضوع بند «ب» ماده 95 قانون مالیات های مستقیم،مکلف به ثبت فعالیت های خود در دفاتر درآمد و هزینه بوده

و دفتر مذکور باید قبل از شروع هر سال توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط ، امضاء و ثبت گردد لذا کارشناسان محترم برای عملکرد سال 1392 و بعد باید از دفتر درآمد و هزینه مطابق نمونه استفاده نمایند.

 

راهنمای تحریر و تنظیم

نمونه اصلاحی جدید دفتر مذکور

 

روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????