دوشنبه, 31 تیر 1398
مرکز در روز سه شنبه 18-4-98 تعطیل است
یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 00:50

بدینوسیله به اطلاع میرساند به منظور برگزاری گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی دادگستری ، این مرکز روز سه شنبه مورخ 18-4-1398 تعطیل خواهد بود.

 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????