طرح خدمت جهادی بسیج

بدیونسیله از کلیه وکلای محترم بسیجی که آمادگی شرکت در طرح خدمت جهادی سازمان بسیج حقوقدانان کشور در زمینه ارائه مشاوره رایگان را دارند ،

دعوت بعمل می آید تا تمایل خود را با ذکر مدت زمان همکاری در طول هفته یا ماه به آقای سلیمانی جانشین محترم بسیج تخصصی وکلای قوه قضائیه با شماره تماس 09125246247 اعلام فرمایند.

کانون بسیج تخصصی وکلاء قوه قضائیه

تصاویر برگزیده

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA