ارائه خدمات الکترونیکی به روش خودکاربری

ارائه خدمات الکترونیکی به روش خودکاربری جهت ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست های بدوی، طاری و اعتراضی برای وکلای محترم مرکز فراهم شده است.

بنابر اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، کلیه وکلای محترم که در سامانه ثنا ثبت نام نموده اند میتوانند با مراجعه به سامانه عدل ایران از قسمت "خدمات ویژه وکلا"، شخصاً نسبت به ثبت، تکمیل فرآیند خدمات الکترونیک و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نمایند. لازم به ذکر است در این مرحله وکلای محترم می بایست با یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هماهنگی نموده و خدمت مورد نظر را به آن دفتر ارسال تا پس از بررسی های نهایی نسبت به ارسال آن به مرجع قضایی اقدام شود.

لازم به ذکر است وکلای محترم می بایست صرفاً اوراقی را بعنوان پیوست دادخواست یا شکوائیه اسکن و ارسال نمایند که اصول آن را در اختیار داشته باشند.

راهنمای ثبت خدمات در کارتابل وکلا در منوی دانلودها و قسمت جزوات آموزشی در دسترس میباشد.

تصاویر برگزیده

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA