تغییر در گرایش های مورد پذیرش آزمون مشاوره خانواده و تمدی مهلت ثبت نام

در تمامی عناوین رشته های امتحانی طبق جدول شماره1 راهنمای ثبت نام آزمون، گرایش های تحصیلی حذف و داوطلبان میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند.

همچنین مهلت ثبت نام تا تاریخ 22-12-1397 تمدید میگردد.

روابط عمومی مرکز امور مشاوران ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

تصاویر برگزیده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA