برنامه تمدید وکلای محترم استان تهران سال 97

تمدید دفترچه وکالت ، وکلای محترم استان تهران از روز یکشنبه مورخ 1397.08.20 آغاز شده و تا روز یکشنبه مورخ 1397.09.25 ادامه خواهد داشت.

وکلای محترم در تاریخ های اعلام شده میتوانند از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 لغایت 11:30 و 13:30 لغایت 15 به ساختمان اصلی مرکز طبقه یک واحد یک مراجعه نمایند.

تذکرات مهم :

1- حضور شخص وکیل جهت انجام امور تمدید الزامی است.

2- تکمیل فرم تمدید و تعهدنامه

3- آدرس و کدپستی اعلامی بایستی با یکدیگر مطابقت داشته باشند.وکلای محترم در سامانه ثنا نیز نشانی دفتر وکالت خود را باید وارد نمایند دقیقاً مانند آنچه که در فرم تمدید، اظهار میکنند.

4- ارائه اصل مفاصاحساب مالیاتی سال 1395 الزامی است. ارائه اظهارنامه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

5- واحد وکلا در خارج از ساعات اعلام شده قادر به پذیرش مدارک نخواهد بود.

 6- پرداخت هزینه قدرالسهم دادگستری (ابطال تمبر دفترچه) از طریق سایت Adliran.ir و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میسر است :

 الف) پايه 1 يكساله (98-97) هشت ميليون ريال 8.000.000 ريال
 دو ساله (99-97) شانزده ميليون ريال 16.000.000 ريال
 
 ب) پايه 2 يكساله (98-97) پنج ميليون ريال 5.000.000 ريال
 دو ساله (99-97) ده ميليون ريال 10.000.000 ريال
  

7- هزينه تمديد بابت دفترچه وكالت پايه 2 و 1 :

 يكساله : 2.000.000 ريال
 دو ساله: 4.000.000 ريال
 
 به حساب سيبا بانك ملي 0105497656005 واریز گردیده و كپي و اصل فيش واريزي ارائه گردد.
  

8- ارائه گواهي هاي واحد ارشاد مجتمع هاي قضايي

  

 

تصاویر برگزیده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA