دعوت به همکاری در نشست هاي آموزش حقوق خانواده

نظر به اينكه كانون بسيج حقوقدانان مركز وكلا و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه در ابتداي سال 1398 با هماهنگي آموزش و پرورش در دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر تهران اقدام به برگزاري نشست هاي آموزش حقوق خانواده و بررسي آسيب هاي اجتماعي در فضاي سايبري مي نمايد،  وكلاي محترمي كه در خصوص موضوعات مذكور تمايل به همكاري دارند  آمادگي خود را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 98،  از طریق شماره  09125246247 به مسئول كانون بسيج حقوقدانان مركز جناب آقاي سليماني اعلام نمايند .

بسيج حقوقدانان مركز امور مشاوران