جلسه بررسی نحوه تأسیس موسسات حقوقی برگزار شد

جلسه نماینده مرکزاموروکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه ورییس و اعضاء هیات مدیره کانون وکلای مرکزباریاست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرخصوص نحوه تأسیس موسسات حقوقی روز سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 برگزار گردید.
 

تصاویر برگزیده

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA