اطلاعیه

اطلاعیه

1-     بر اساس آگهی اعلام نتایج آزمون مشاوره حقوقی و وکالت 96 از تاریخ 23 بهمن ماه 1396 لغایت 23 اسفندماه 1396 لازم است پذیرفته شدگان مدارک خواسته شده را به دفاتر هیأت مدیره استانی تحویل دهند.

2-     پذیدفته شدگان حوزه های قضایی استان تهران باید طبق برنامه ذیل نسبت به حضور و تشکیل پرونده اقدام نمایند.

افراد پذیرفته شده در شهر تهران

مراجعه به ساختمان اصلی مرکز از روز دوشنبه مورخ 23 بهمن ماه 1396 الی دوشنبه مورخ 30 بهمن ماه 1396

از ساعت 9 الی 15

افراد پذیرفته شده در شهرستانهای استان تهران

مراجعه به ساختمان اصلی مرکز از روز شنبه مورخ 5 اسفندماه 1396 الی روز شنبه مورخ 12 اسفندماه 1396

از ساعت 9 الی 15

از روز یکشنبه مورخ 13 اسفندماه لغایت چهارشنبه مورخ 23 اسفندماه 1396 مخصوص مراجعه غائبین احتمالی در روزهای گذشته خواهد بود.

 

3-     پذیرفته شدگان حوزه های قضایی استان سیستان و بلوچستان لازم است جهت تشکیل پرونده به معاونت آموزش دادگستری استان سیستان بلوچستان (جناب آقای نوکندی) مراجعه کنند.

4-     کسانی که نسبت به نتیجه آزمون خود اعتراض دارند حداکثر تا تاریخ 1396.11.29 باید اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانه مرکز تحویل نمایند.

 

 

 

 

 

تصاویر برگزیده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA