قابل توجه داوطلبین آزمون مشاوره حقوقی و وکالت استان کرمانشاه

آزمون مشاوره حقوقی و وکالت داوطلبین استان کرمانشاه که به علت حادثه ناگوار زلزله به تعویق افتاده بود در روز پنجشنبه مورخ 1396.12.10 در همان استان برگزار میشود.

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA