زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس رسمی

کارت ورود به جلسه آزمون 17 رشته کارشناس رسمی و آزمون وکالت استان کرمانشاه مربوط به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه از تاریخ 3/12/96 در وب سایت این مرکز به آدرس http://23055.ir  قرار خواهد گرفت و داوطلبان می توانند نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

 

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA