مجموعه مقالات «همایش نواندیشی در قلمرو وکالت»

هر یک از مقالاتی که در این مجموعه به چاپ رسیده ، حاصل اندیشه نگارنده یا نگارندگان آن است. این اندیشه قابل نقد و یا ارزیابی مثبت است چرا که اساساً مباحث حقوقی تحلیل پذیرند.

این مجموعه حاوی مقالات ارسال شده برای همایش است. مهم ، گردش دانش و مهارت نگارندگان در بین اعضای جامعه حقوقی و بهره مندی از دیدگاه های کسانی است که آنها را ملاحظه و مطالعه می کنند.

جهت تهیه مجموعه دو جلدی فوق الذکر میتوانید به ساختمان اصلی مرکز طبقه دوم مراجعه نموده و یا با شماره 23055136-021 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

 

تصاویر برگزیده

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA