نقش وكلا در تحقق و تضمین حقوق شهروندی

كارگاه آموزشي "نقش وكلا در تحقق و تضمین حقوق شهروندی"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي دكترعلی اكبر گرجی
مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سه شنبه مورخ 27 تیر ماه 1396 
ساعت : 13:45 الي 16
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 

 

تصاویر برگزیده

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA