اهميت قراردادها در حقوق ايران

كارگاه آموزشي "اهميت قراردادها در حقوق ايران"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي دكتر نبی خداکرمی
 
شنبه مورخ 9 مردادماه 1396 
ساعت : 13:45 الي 16
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 

 

تصاویر برگزیده

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA