اعمال قاعده حل تعارض در قوانين بين المللي

كارگاه آموزشي "اعمال قاعده حل تعارض در قوانين بين المللي"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي دكتر نجادعلی الماسی
 
سه شنبه مورخ 7 شهریورماه 1396 
ساعت : 13:45 الي 16
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 

 

تصاویر برگزیده

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA