اصول و مباني قراردادهاي EPC (برگزاری مناقصات)

كارگاه آموزشي "اصول و مباني قراردادهاي EPC" (مناقصات)
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي دكتر حامد خانی
 
 8 آبانماه 1396 
ساعت : 13:30 الي 15:30
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
کلاس دکر خانی
 

 

تصاویر برگزیده

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA