با عنایت به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۰ مرکز با شرکت بیمه “ما” ، اعضای محترم می‌ توانند از طریق لینک زیر جهت ثبت نام اقدام نمایند:
www.asemanema.ir

همه اعضا (وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، کارآموزان) که سال گذشته بیمه نامه نداشته اند و یا تاریخ انقضای بیمه نامه یکساله آنان از ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۷/۱۵می‌باشد، میتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام صرفا تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ بوده و امکان تمدید ثبت نام بعد از این تاریخ وجود نخواهد داشت.

جهت مشاهده تعرفه وطرح ها به آدرس www.23055.ir/news/2404 مراجعه فرمایید.