شصت و پنجمین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد

این هفته در حامی عدالت بخوانید

طرح تسهیل به جای نگاه عدالت محور ، ص4

حدود و ثغور زبان و خط رسمی در قانون اساسی ، ص 12

جان در برابر ازدواج، ص 11

آزادی بیش از پنج هزار زندانی ، ص 2

نگاهی به منابع آزمون وکالت ۱۴۰۰ مرکز وکلای قوه قضائیه، ص 6 الی 10

 

لینک خرید اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت

تلگرام حامی عدالت