فرم الکترونیکی ثبت شکایت در دادسرای انتظامی مرکز

با توجه به روند گسترش و یکپارچه سازی سامانه دادرسی انتظامی مرکز، از این پس، ثبت برخط تمامی شکواییه های انتظامی به صورت متمرکز در لینک ذیل انجام میشود:
https://www.23055.ir/shekayat

لذا از تاریخ ۲۴ مردادماه۱۴۰۰ شکوائیه های کاغذی حتی به صورت اسکن پذیرفته نمی شود.

گفتنی است با انجام ثبت «متمرکز» شکواییه های انتظامی، فرایند تشکیل پرونده الکترونیکی به صورت کاملا اتوماتیک از مبدا و بدون نیاز به اسکن دستی شکواییه و ضمائم آن صورت می پذیرد.

تا امروز تعداد ۲۳۰۰۰ فقره پرونده های راکد دادسرا به صورت بایگانی الکترونیکی درآمده و حدود ۴۰۰۰ پرونده جاری نیز به صورت الکترونیکی در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و اجرای احکام قرار داشته و با ثبت متمرکز شکواییه ها از مبدا، فرایند تشکیل و رسیدگی پرونده های انتظامی به صورت صدر در صد الکترونیکی انجام خواهد شد.

به اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.