بانک قوانین و مقررات

لیست قوانین و مقررات وکلا - کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده. اطلاع از آخرین آیین نامه‌ها و قوانین مرتبط با اعضاء مرکز.

جستجو

قوانین وکلا

قوانین و مقررات مرتبط با وکلا در خصوص تمدید پروانه وکالت، ارتقا پایه، درخواست نقل و انتقال، تودیع و همچنین موارد مرتبط با آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها و تصمیمات معاونت وکلا و شورای عالی وکلا.

قوانین مشاوران خانواده

قوانین و مقررات مرتبط با مشاوران خانواده در خصوص صدور مجوز های مربوطه، جانمایی، مدیریت مراکز استانی و همچنین موارد مرتبط با آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها و تصمیمات معاونت مشاوران خانواده.

قوانین کارشناسان رسمی

قوانین و مقررات مرتبط با کارشناسان رسمی در خصوص تمدید پروانه کارشناسی، ارتقاء صلاحیت، تودیع همچنین موارد مرتبط با آیین‌نامه‌ها، تصمیمات معاونت کارشناسان رسمی و شورای عالی کارشناسان رسمی.

سایر قوانین

سایر قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، شیوه نامه‌ها، تصمیمات و موارد مرتبط با مرکز و کلیه اعضا مرکز از جمله وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه