درباره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

«مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»، پیرو حکم مقرر در ماده 187 و به موجب آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغی 13/6/1381 رئیس قوه قضائیه، در سال 1381 تأسیس شد. آیین‌نامه اجرایی ماده 187 نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرایند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت اعضا و سایر امور مرکز را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر حوزه‌های وکالت و کارشناسی مشخص نمود. این مرکز که در حوزه ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت می‌کرد، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1392 و آیین‌نامه آن صلاحیت گسترده‌تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرد.