معرفی مرکز

تاریخچه، اهداف و دست آوردهای مرکز

به استناد سیاست‌های کلی «امنیت قضایی» ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، مرکز مأموریت‌های اصلی زیر را بر عهده دارد:


الف- اعمال حمایت‌های حقوقی لازم از مردم
ب- تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی
ج- حفظ حقوق عامه
د- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن‌ها
و- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه
ه- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی
ی- تحکیم مبانی خانواده
ر- جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش.