معرفی مرکز

تاریخچه، اهداف و دست آوردهای مرکز

وظایف و اختیارات مرکز به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ «قانون برنامه سوم توسعه»، مصوب 1397/11/27 رییس قوه قضاییه و آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی» مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه، به شرح زیر است:

الف) مطابق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 مصوب 1397/11/27 رئیس قوه قضائیه، مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت‌نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:

 1. انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛
 2. برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛
 3. نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛
 4. شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛
 5. بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛
 6. نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛
 7. انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛
 8. برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

ب) وظایف و اختیارات مرکز به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه

 1. تعیین وکیل معاضدتی برای فرد فاقد تمکن مالی در دعاوی خانواده به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی» مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه
 2. ساماندهی امور مشاوران خانواده از طریق (به موجب ماده 32 آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی» مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه):
  1. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه مربوطه
  2. برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.
  3. برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.
  4. اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.
  5. لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.
  6. برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.
  7. پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.
  8. تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.
  9. بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.
  10. هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.
  11. ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.
  12. پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.
 3. نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده: به موجب ماده 47 آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی» مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه،  مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات دارندگان پروانه مشاوره خانواده، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.