معاونت مشاوران خانواده

معرفی

ارتقاء کارآمدی نظام مشاوره خانواده در راستای تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق 

اعضاء
دکتر علی بهادری جهرمی دکتر علی بهادری جهرمی رئیس شورا
دکتر علی محمد زنگانه دکتر علی محمد زنگانه مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و مسئول حوزه پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
حجت الاسلام دکتر محسن ابراهیمی حجت الاسلام دکتر محسن ابراهیمی معاون مشاوران خانواده مرکز
دکتر عباس مسجدی آرانی دکتر عباس مسجدی آرانی عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس سازمان پزشکی قانونی
دکتر محمد حاتمی دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
خانم دکتر پوران ولویون خانم دکتر پوران ولویون مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده و عضو مستشار دیوانعالی کشور
دکتر رضوان مدنی دکتر رضوان مدنی معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
خانم دکتر مریم بختیاری خانم دکتر مریم بختیاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اطلاعات تماس
79582555 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • توانمندسازی و ارتقای مهارت‌ حرفه ای مشاوران خانواده مبتنی بر مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی
 • توسعه و ارتقای نقش نهاد مشاوره خانواده در حل اختلافات خانوادگی و پیشگیری از طلاق
 • کارآمدسازی نظام ارجاع به مراکز مشاوره خانواده مبتنی بر عملکرد مطلوب
 • احصای شبکه مسائل حوزه خانواده و طراحی سازوکارهای ایفای نقش کارآمد مشاوران خانواده در حل مسائل

وظایف

 • تدوین و اصلاح برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه مشاوران خانواده با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه حقوقی
 • آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط
 • تصمیم‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی و خط‌مشی‌ها به رئیس مرکز در حوزه مشاوران خانواده
 • ارزیابی عملکرد حرفه‌ای مشاوران خانواده
 • نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره خانواده
 • نظارت بر فرایندهای کارآموزی و ارتقای آن
 • صدور پروانه‌ مشاوره خانواده و مجوز تاسیس مراکز مشاوره خانواده 
 • احصای شبکه مسائل حوزه خانواده در کشور و طراحی الگوی مطلوب مداخله مشاوران خانواده در حل مسائل
 • احصا، توسعه و ترویج سایر الگوهای حل اختلاف خانوادگی از قبیل حکمیت بین زوجین
 • همکاری فعال با نهادهای متولی خانواده در کشور 
 • ارتقای تصویر مرکز به عنوان نهاد ملی متولی مشاوره خانواده در کشور
 • تهیه و تدوین شیوه نامه تشکیل کمیته های «مشاوره روانشناختی»، «مشاوره حقوقی- مذهبی» و «خدمات مددکاری اجتماعی»
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد صدور و تمدید پروانه
 2. واحد ارزیابی و بهبود عملکرد
 3. واحد ارتقاء مهارت
 4. واحد تحکیم بنیان خانواده

واحد صدور و تمدید پروانه

 • به روز رسانی مقررات و ضوابط تمدید پروانه مشاوران خانواده مبتنی بر مدل‌های ارزیابی عملکرد
 • اعطای مجوز تاسیس مرکز مشاوره خانواده
 • صدور و تمدید پروانه مشاوره خانواده
 • برگزاری مراسم تحلیف با هماهنگی واحد مشاوره خانواده دادگستری استان
 • بررسی مدارک و احراز شرایط تخصصی و علمی متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده با همکاری واحد سنجش و ارزیابی مرکز
 • اجرای احکام انتظامی مربوط به مشاوران و مراکز مشاوره خانواده

واحد ارزیابی و بهبود عملکرد

 • طراحی، اجرا و بهبود مستمر نظام پویای ارزیابی عملکرد مشاوران خانواده
 • ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره خانواده از ابعاد مختلف
 • طراحی مدل کیفیت ارائه خدمات مشاوره خانواده
 • همکاری در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سامانه اطلاعاتی و عملکردی مشاوران و مراکز مشاوره خانواده با واحد انفورماتیک
 • تدوین مقررات و آیین نامه های نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره خانواده
 • ساماندهی و هماهنگی امور واحدهای مشاوره استانی
 • نظارت و پایش مستمر فعالیت های واحدهای مشاوره استانی

واحد آموزش و ارتقاء مهارت

 • همکاری با واحد سنجش و ارزیابی در برگزاری آزمون های علمی و مصاحبه متقاضیان 
 • تدوین سرفصل های آموزشی در حوزه های تخصصی مشاوره خانواده
 • تعیین سیاست‌های مربوط به کارآموزی مشاوران خانواده 
 • نظارت بر فرایند کارآموزی
 • تدوین و پیشنهاد سیاست های مرکز در حوزه توانمند سازی و ارتقاء مهارت های تخصصی مشاوران خانواده

واحد تحکیم بنیان خانواده

 • شناسایی و تدوین شبکه مسائل طلاق
 • کمک به طراحی و انجام تحقیقات پیرامون طلاق با رویکرد حل مسئله در ارتباط با اندیشکده های تخصصی
 • راهبری پژوهش های کاربردی در حوزه دعاوی خانواده و مداخله پیش از طلاق با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه حقوقی
 • شناسایی و توسعه الگوهای بومی موفق در سازش میان زوجین
 • همکاری در طراحی و تولید آثار ترویجی در پیشگیری از طلاق و اختلافات خانوادگی
 • برگزاری نشست های علمی و ترویجی در حوزه طلاق و دعاوی خانواده با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه خدمات حقوقی
گزارش عملکرد

به موجب ماده ۲ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه، مركز می تواند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آیین نامه، شورای سیاست گذاری با عضویت نهادها و سازمانهای مسئول و صاحب نظران حوزه خانواده و مشاوره را با تركیب زیر تشكیل دهد:

الف ـ رئیس مركز به عنوان رئیس شورا؛

ب ـ مدیركل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر)؛

پ ـ نماینده تام الاختیار مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ت ـ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران؛

ث ـ دو نفر از قضات زن و مرد عالی رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مركز؛

ج ـ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی كشور؛

چ ـ رئیس پیشگیری سازمان بهزیستی كشور؛

ح ـ یك نفر متخصص امور حوزوی و فقهی با معرفی رئیس مركز.

شورای سیاست گذاری به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری در امور مشاوران خانواده، انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوران خانواده موضوع قانون و آیین نامه؛

ب- پیشنهاد تعرفه حق الزحمه مشاوران و اصلاح آن هر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه؛

ج- تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و پیشنهاد آن به رئیس قوه قضاییه؛

د- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت های ذی ربط قوه قضاییه؛

و- ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه؛

ه- پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری مسکوت در آیین نامه به رئیس قوه قضاییه؛

ی- هماهنگی و تعامل لازم با سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور پیشبرد اهداف.