معاونت امور مالي و منابع انساني

معرفی

مدیریت مؤثر و کارآمد منابع و امکانات مرکز

وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • بهینه سازی مصارف و هزین‌های جاری مرکز
 • هدایت و تخصیص منابع در راستای تحقق برنامه‌های عملیاتی و راهبردی و ماموریت‌های مرکز با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • شناسایی، بکارگیری و ارتقای مهارت و شایستگی منابع انسانی

وظایف

 • تدوین نظام‌نامه‌های مالی، اداری و پرسنلی مرکز و اجرای آن
 • نظارت بر حسن جریان امور اداری، پرسنلی، پشتیبانی در مرکز و مراکز استانی 
 • صیانت از کارکنان، اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده، اماکن و تاسیسات و اموال مرکز
 • مدیریت امور قراردادها ی مرکز
 • استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی
 • برنامه‌ريزي، جذب، گزینش و به كارگيري منابع انساني 
 • نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوط به امورمالی،  اداري و منابع انساني
 • برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های مالی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 
 • پیاده‌سازی  نظام کارآمد مالی و نظارت بر حسن اجرای امور مالی  در مرکز و مراکز استانی به نحوی که متضمن دقت، صحت، سرعت و شفافیت باشد.
 • ساماندهی امور مالی مرکز در حوزه تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های عمرانی، پیگیری مطالبات و... و ایجاد شفافیت و بهنگام‌ سازی‌ حسابهای‌ فی‌مابین‌ مرکز و مراکز استانی تابعه
 • نظارت بر وصول درآمدهای مرکز
 • اجراي طرح‌هاي مصوب طبقه‌بندي مشاغل در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات جاري
 • نظارت، کنترل و امضاء اسناد مالی و تعهدآور مرکز
 • بهسازی‌ و نوسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ از طریق‌ برقراری‌ سیستمهای‌ نوین‌ آموزش‌ توسعه‌ای‌ و نظارت‌ و ارزشیابی‌ از کمیت‌ و کیفیت‌ نیروی‌ انسانی
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد امورمالی
 2. واحد منابع انسانی
 3. واحد پشتیبانی
 4. واحد دبیرخانه و بایگانی

واحد امور مالی

 • نگهداری، تنظیم و تحویل به موقع حساب دریافتها و پرداختها 
 • نظارت و رسیدگی و تائید فعالیتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری
 • تنظیم و تهیه گزارشات مالی از جمله صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای
 • نظارت بر تهیه گزارشات مالیاتی ، از جمله اظهارنامه مالیاتی ، مالیاتهای عملکرد ، مالیاتهای تکلیفی و غیره
 • پیگیری مستمر و مداوم جهت حل اختلافات مالیاتی و بیمه و حضور در کمیسیونهای مربوطه با رعایت قوانین و مقررات
 • نظارت و کنترل موجودیهای نقدی واسناد مثبته تنخواه گردان‌های مرکز
 • نظارت بر انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداخت‌ها
 • تهیه صورت مغایرات بانکی و رفع مغایرات احتمالی و انجام مکاتبات جهت افتتاح و انسداد حسابهای بانکی مربوطه
 • نظارت بر حسن انجام امور مالی مراکز استانی
 • محاسبه و تهیه سندهای پرداخت حق الزحمه کارشناسان رسمی

واحد منابع انسانی

 • اجرای عملیات پرسنلی از جمله انعقاد قرارداد، حضور و غیاب، مرخصی، ساعات کار، مزایا، رفاه ، ارزشیابی، ماموریت و ... برابر قوانین و ضوابط موجود
 • تهیه پایگاه‌ اطلاعات‌ جامع‌ نیروی‌ انسانی‌ مرکز و مراکز استانی‌ و شناسایی نیروهای‌ دارای‌ قابلیت‌ و توانمندی‌ علمی‌ وتجربی
 • انجام محاسبات لازم جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان 
 • اجرای دقیق مقررات پرسنلی و حقوق کارکنان 
 • تائید گواهی های کار و ضمانت کارکنان برای مراکز مختلف
 • تعيين وتامين نيازهاي آموزشي به منظورتوانمندسازي کارکنان
 • تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي رفاهي وانگيزشي
 • استقرار  نظام‌هاي ارزيابي  عملکرد  کارکنان
 • آشنا ساختن افراد جديدالاستخدام با مقررات مرکز 
 • تامین و پیگیری دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی
 • تهيه،تنظيم ،بازنگري شرح وظايف پست‌هاي سازماني

واحد پشتیبانی

 • نظارت بر امور عمومی و تدارکاتی و خدمات عمومی و کلی از قبیل خرید تجهیزات مورد نیاز ، خدمات تأسیساتی و تعمیراتی و نگهداری ساختمان‌ها، ارتباطات تلفنی، پذیرایی و خدمات نظافتی، حمل و نقل و مشابه آن
 • نگهداری حساب اموال و نظارت بر صحت و دقت آن
 • نظارت بر سرویس دهی نقلیه به  کارکنان مرکز
 • نظارت بر سرویس و نگهداری تاسیسات و تعمیرات ساختمان
 • نظارت بر ورود و خروج کالا از انبار و ارائه آن در قبال اخذ مدارک مثبته به  کارکنان و نگهداری بهینه آنها
 • نظارت بر انجام عملیات انبارگردانی موجودی‌های فیزیکی در مقاطع مختلف
 • تامين غذاي روزانه كاركنان بر اساس ضوابط و مقررات مرکز
 • انجام امور مربوط به پذيرايي از مهمانان مرکز

واحد دبیرخانه و بایگانی

 • انجام  امور مربوط به ثبت ، بایگانی و توزیع نامه های اداری داخلی و خارجی مرکز
 • بررسي و ساماندهي اسناد و مدارك مرکز و ایجاد آرشیو های سازمانی
 • کنترل و  نظارت بر ارسال و مراسلات (نامه‌های عادی ، پیشتاز و محرمانه) و هزینه‌های پستی