معاونت امور مالي و منابع انساني

معرفی

مدیریت مؤثر و کارآمد منابع و امکانات مرکز

اعضاء
دکتر اسمعيل آجرلو دکتر اسمعيل آجرلو معاون توسعه مديريت و منابع انساني
دکتر مصطفي دلارامي دکتر مصطفي دلارامي مدير اداري و منابع انساني
علي مصلحي علي مصلحي سرپرست کارشناس مسئول پشتيباني و تدارکات
حسين سعادتي صدر حسين سعادتي صدر کارشناس منابع انساني
محسن نعمتي محسن نعمتي کارشناس امور رفاهي
رسول ملکي رسول ملکي کارشناس آموزش
علي فردوسيان علي فردوسيان کارشناس امور مالي
محسن سخندان محسن سخندان کارشناس دبيرخانه مرکزي
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • بهینه سازی مصارف و هزین‌های جاری مرکز
 • هدایت و تخصیص منابع در راستای تحقق برنامه‌های عملیاتی و راهبردی و ماموریت‌های مرکز با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • شناسایی، بکارگیری و ارتقای مهارت و شایستگی منابع انسانی

وظایف

 • تدوین نظام‌نامه‌های مالی، اداری و پرسنلی مرکز و اجرای آن
 • نظارت بر حسن جریان امور اداری، پرسنلی، پشتیبانی در مرکز و مراکز استانی 
 • صیانت از کارکنان، اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده، اماکن و تاسیسات و اموال مرکز
 • مدیریت امور قراردادها ی مرکز
 • استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی
 • برنامه‌ريزي، جذب، گزینش و به كارگيري منابع انساني 
 • نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوط به امورمالی،  اداري و منابع انساني
 • برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های مالی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 
 • پیاده‌سازی  نظام کارآمد مالی و نظارت بر حسن اجرای امور مالی  در مرکز و مراکز استانی به نحوی که متضمن دقت، صحت، سرعت و شفافیت باشد.
 • ساماندهی امور مالی مرکز در حوزه تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های عمرانی، پیگیری مطالبات و... و ایجاد شفافیت و بهنگام‌ سازی‌ حسابهای‌ فی‌مابین‌ مرکز و مراکز استانی تابعه
 • نظارت بر وصول درآمدهای مرکز
 • اجراي طرح‌هاي مصوب طبقه‌بندي مشاغل در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات جاري
 • نظارت، کنترل و امضاء اسناد مالی و تعهدآور مرکز
 • بهسازی‌ و نوسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ از طریق‌ برقراری‌ سیستمهای‌ نوین‌ آموزش‌ توسعه‌ای‌ و نظارت‌ و ارزشیابی‌ از کمیت‌ و کیفیت‌ نیروی‌ انسانی
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد امورمالی
 2. واحد منابع انسانی
 3. واحد پشتیبانی
 4. واحد دبیرخانه و بایگانی

واحد امور مالی

 • نگهداری، تنظیم و تحویل به موقع حساب دریافتها و پرداختها 
 • نظارت و رسیدگی و تائید فعالیتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری
 • تنظیم و تهیه گزارشات مالی از جمله صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای
 • نظارت بر تهیه گزارشات مالیاتی ، از جمله اظهارنامه مالیاتی ، مالیاتهای عملکرد ، مالیاتهای تکلیفی و غیره
 • پیگیری مستمر و مداوم جهت حل اختلافات مالیاتی و بیمه و حضور در کمیسیونهای مربوطه با رعایت قوانین و مقررات
 • نظارت و کنترل موجودیهای نقدی واسناد مثبته تنخواه گردان‌های مرکز
 • نظارت بر انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداخت‌ها
 • تهیه صورت مغایرات بانکی و رفع مغایرات احتمالی و انجام مکاتبات جهت افتتاح و انسداد حسابهای بانکی مربوطه
 • نظارت بر حسن انجام امور مالی مراکز استانی
 • محاسبه و تهیه سندهای پرداخت حق الزحمه کارشناسان رسمی

واحد منابع انسانی

 • اجرای عملیات پرسنلی از جمله انعقاد قرارداد، حضور و غیاب، مرخصی، ساعات کار، مزایا، رفاه ، ارزشیابی، ماموریت و ... برابر قوانین و ضوابط موجود
 • تهیه پایگاه‌ اطلاعات‌ جامع‌ نیروی‌ انسانی‌ مرکز و مراکز استانی‌ و شناسایی نیروهای‌ دارای‌ قابلیت‌ و توانمندی‌ علمی‌ وتجربی
 • انجام محاسبات لازم جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان 
 • اجرای دقیق مقررات پرسنلی و حقوق کارکنان 
 • تائید گواهی های کار و ضمانت کارکنان برای مراکز مختلف
 • تعيين وتامين نيازهاي آموزشي به منظورتوانمندسازي کارکنان
 • تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي رفاهي وانگيزشي
 • استقرار  نظام‌هاي ارزيابي  عملکرد  کارکنان
 • آشنا ساختن افراد جديدالاستخدام با مقررات مرکز 
 • تامین و پیگیری دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی
 • تهيه،تنظيم ،بازنگري شرح وظايف پست‌هاي سازماني

واحد پشتیبانی

 • نظارت بر امور عمومی و تدارکاتی و خدمات عمومی و کلی از قبیل خرید تجهیزات مورد نیاز ، خدمات تأسیساتی و تعمیراتی و نگهداری ساختمان‌ها، ارتباطات تلفنی، پذیرایی و خدمات نظافتی، حمل و نقل و مشابه آن
 • نگهداری حساب اموال و نظارت بر صحت و دقت آن
 • نظارت بر سرویس دهی نقلیه به  کارکنان مرکز
 • نظارت بر سرویس و نگهداری تاسیسات و تعمیرات ساختمان
 • نظارت بر ورود و خروج کالا از انبار و ارائه آن در قبال اخذ مدارک مثبته به  کارکنان و نگهداری بهینه آنها
 • نظارت بر انجام عملیات انبارگردانی موجودی‌های فیزیکی در مقاطع مختلف
 • تامين غذاي روزانه كاركنان بر اساس ضوابط و مقررات مرکز
 • انجام امور مربوط به پذيرايي از مهمانان مرکز

واحد دبیرخانه و بایگانی

 • انجام  امور مربوط به ثبت ، بایگانی و توزیع نامه های اداری داخلی و خارجی مرکز
 • بررسي و ساماندهي اسناد و مدارك مرکز و ایجاد آرشیو های سازمانی
 • کنترل و  نظارت بر ارسال و مراسلات (نامه‌های عادی ، پیشتاز و محرمانه) و هزینه‌های پستی