معاونت وکلاي قوه قضائيه

معرفی

ارتقاء کارآمدی نظام خدمات حقوقی و وکالت

اطلاعات تماس
79582333 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های حرفه ای وکلا و کارآموزان وکالت
 • توسعه کسب و کارهای فناوری محور ارائه خدمات حقوقی و وکالتی
 • اجرای نظامات و فرایندهای مدیریت و نظارت بر موسسات حقوقی
 • اجرای فرایندهای وکالت تخصصی و صدور گواهی وکالت تخصصی
 • پیاده سازی سازوکارهای ارزیابی و بهبود عملکرد وکلا

وظایف

 • تدوین، تنقیح و اصلاح برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مرکز در حوزه نظام وکالت با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی 
 • آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • تصمیم‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی وخط مشی‌ها به شورای عالی وکلای مرکز
 • نظارت بر عملکرد حرفه‌ای وکلا و موسسات حقوقی
 • نظارت بر صدور پروانه‌های کارآموزی و وکالت توسط مراکز استانی
 • نظارت بر فرایندهای نقل و انتقال، تودیع و تمدید پروانه وکالت
 • نیازسنجی و طراحی مدل‌های ارتقای مهارت وکلا
 • تدوین سیاست‌های آموزش تخصصی وکلا و طراحی دوره‌های آموزشی
 • ساماندهی فعالیت‌های آموزشی مراکز استانی وکلا به منظور ارتقای مهارت وکلا
 • آسیب‌شناسی و ارتقای فرایند کارآموزی
 • برنامه‌ریزی به منظور تخصصی‌شدن وکالت و خدمات حقوقی
 • ساماندهی موسسات حقوقی
 • صدور پروانه وکالت برای متقاضیان بدون آزمون
 • نظارت بر فرایند صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی توسط مراکز , استانی وکلا
 • نظارت بر فرایند صدور پروانه وکالت اتفاقی توسط مراکز استانی وکلا
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد امور حقوقی و صیانت از مرکز
 2. واحد صدور و تمدید پروانه
 3. واحد آموزش و ارتقاء مهارت
  1. کمیسیون کارآموزی
  2. کمیسیون آموزش وکلا

واحد امور حقوقی و صیانت از مرکز

 • مدیریت امور دعاوی له یا علیه مرکز
 • حضور در مراجع قضایی جهت پیگیری و پاسخگویی 
 • پاسخگویی به واحدهای درون سازمانی و سایر مراجع قانونی در خصوص سوابق وکلا و کارآموزان 

واحد صدور و تمدید پروانه

 • بازبینی ضوابط تمدید پروانه وکالت با هدف ارتقای مهارت یا عملکرد وکلا
 • نظارت بر برگزاری مراسم تحلیف توسط مراکز استانی
 • بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان بدون آزمون پروانه وکالت
 • نظارت بر فرایند صدور پروانه‌هاي كارآموزي و وكالت در سطح کشور
 • نظارت بر فرایند تمدید پروانه وکالت
 • اجرای احکام انتظامی در مورد وکلا و موسسات حقوقی
 • نظارت بر فرایندهای تودیع و لغو تودیع
 • پاسخگویی به ابهامات هیات مدیره‌های استانی پیرامون مقررات ابلاغی مربوطه و ایجاد وحدت رویه
 • خدمات مربوط به سوابق الکترونیک وکلا و کارآموزان مرکز (cms، فایلر و ...)
 • نظارت بر صدور پروانه‌های وکالت اتفاقی توسط مراکز استانی وکلا
 • نظارت بر فرایند صدور و تمدید مجوز موسسات حقوقی توسط مراکز استانی وکلا

واحد آموزش و ارتقاء مهارت

 • تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به توانمندسازی و ارتقای مهارت وکلا در قالب آموزش‌های تخصصی 
 • تعیین سرفصل ها و نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی 
 • سیاست گذاری و تدوین برنامه اجرایی وکالت تخصصی از طریق دپارتمان های تخصصی
 • طراحی دوره‌های کارورزی در راستای اعطای گواهی وکالت تخصصی
 • نظارت بر اجرای فرایند کارآموزی توسط هیات مدیره‌های استانی
 • تدوین سیاست‌های مربوط به کارآموزی و اختبار و ارائه به معاونت

کمیسیون کارآموزی

 • ندوین سیاست‌های پیشنهادی مربوط به کارآموزی وکلا
 • پیشنهاد سرفصل‌ها و عناوین دوره‌های آموزشی، نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی مربوط به کارآموزان وکالت
 • پیشنهاد ضوابط حاکم بر آزمون‌های اختبار
 • نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های استانی و تهیه گزارش از عملکرد آن‌ها 
 • شناسایی چالش‌های فرایند و نظام کارآموزی وکلا و ارائه پیشنهادهای بهبود
 • بررسی سوالات و ابهامات کمیسیون‌های استانی در خصوص دستورالعمل کارآموزی و رویه‌های اجرایی و پاسخگویی به آن
 • ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کارآموزی وکلا