معاونت وکلاي قوه قضائيه

معرفی

ارتقاء کارآمدی نظام خدمات حقوقی و وکالت

اعضاء
رامتين قانع رامتين قانع معاون وکلا
مهرداد خلجي نژاد مهرداد خلجي نژاد کارشناس تمديد و cms
محمود عزتي محمود عزتي کارشناس ارتقاء پايه و صدور پروانه بدون آزمون
حسين نبوي حسين نبوي کارشناس توديع و ثبت تغييرات اطلاعات اعضاء
عليرضا طحان عليرضا طحان کارشناس استعلامات
حسينعلي عطوف حسينعلي عطوف کارشناس تدوين دستورالعملها
اميرحسين فضلي اميرحسين فضلي کارشناس مسئول پيگيري امور وکلا
فرهاد وفادار فرهاد وفادار مسئول دفتر معاونت وکلا
مژگان قانبيلي مژگان قانبيلي کارشناس دبيرخانه معاونت وکلا
لادن اردلان لادن اردلان کارشناس صدور پروانه وکالت
مژگان کمپاني مژگان کمپاني کارشناس صدور دفترچه وکالت
مهديه ماجد مهديه ماجد کارشناس آموزش
اطلاعات تماس
79582333 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های حرفه ای وکلا و کارآموزان وکالت
 • توسعه کسب و کارهای فناوری محور ارائه خدمات حقوقی و وکالتی
 • اجرای نظامات و فرایندهای مدیریت و نظارت بر موسسات حقوقی
 • اجرای فرایندهای وکالت تخصصی و صدور گواهی وکالت تخصصی
 • پیاده سازی سازوکارهای ارزیابی و بهبود عملکرد وکلا

وظایف

 • تدوین، تنقیح و اصلاح برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مرکز در حوزه نظام وکالت با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی 
 • آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی
 • تصمیم‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی وخط مشی‌ها به شورای عالی وکلای مرکز
 • نظارت بر عملکرد حرفه‌ای وکلا و موسسات حقوقی
 • نظارت بر صدور پروانه‌های کارآموزی و وکالت توسط مراکز استانی
 • نظارت بر فرایندهای نقل و انتقال، تودیع و تمدید پروانه وکالت
 • نیازسنجی و طراحی مدل‌های ارتقای مهارت وکلا
 • تدوین سیاست‌های آموزش تخصصی وکلا و طراحی دوره‌های آموزشی
 • ساماندهی فعالیت‌های آموزشی مراکز استانی وکلا به منظور ارتقای مهارت وکلا
 • آسیب‌شناسی و ارتقای فرایند کارآموزی
 • برنامه‌ریزی به منظور تخصصی‌شدن وکالت و خدمات حقوقی
 • ساماندهی موسسات حقوقی
 • صدور پروانه وکالت برای متقاضیان بدون آزمون
 • نظارت بر فرایند صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی توسط مراکز , استانی وکلا
 • نظارت بر فرایند صدور پروانه وکالت اتفاقی توسط مراکز استانی وکلا
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد امور حقوقی و صیانت از مرکز
 2. واحد صدور و تمدید پروانه
 3. واحد آموزش و ارتقاء مهارت
  1. کمیسیون کارآموزی
  2. کمیسیون آموزش وکلا

واحد امور حقوقی و صیانت از مرکز

 • مدیریت امور دعاوی له یا علیه مرکز
 • حضور در مراجع قضایی جهت پیگیری و پاسخگویی 
 • پاسخگویی به واحدهای درون سازمانی و سایر مراجع قانونی در خصوص سوابق وکلا و کارآموزان 

واحد صدور و تمدید پروانه

 • بازبینی ضوابط تمدید پروانه وکالت با هدف ارتقای مهارت یا عملکرد وکلا
 • نظارت بر برگزاری مراسم تحلیف توسط مراکز استانی
 • بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان بدون آزمون پروانه وکالت
 • نظارت بر فرایند صدور پروانه‌هاي كارآموزي و وكالت در سطح کشور
 • نظارت بر فرایند تمدید پروانه وکالت
 • اجرای احکام انتظامی در مورد وکلا و موسسات حقوقی
 • نظارت بر فرایندهای تودیع و لغو تودیع
 • پاسخگویی به ابهامات هیات مدیره‌های استانی پیرامون مقررات ابلاغی مربوطه و ایجاد وحدت رویه
 • خدمات مربوط به سوابق الکترونیک وکلا و کارآموزان مرکز (cms، فایلر و ...)
 • نظارت بر صدور پروانه‌های وکالت اتفاقی توسط مراکز استانی وکلا
 • نظارت بر فرایند صدور و تمدید مجوز موسسات حقوقی توسط مراکز استانی وکلا

واحد آموزش و ارتقاء مهارت

 • تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به توانمندسازی و ارتقای مهارت وکلا در قالب آموزش‌های تخصصی 
 • تعیین سرفصل ها و نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی 
 • سیاست گذاری و تدوین برنامه اجرایی وکالت تخصصی از طریق دپارتمان های تخصصی
 • طراحی دوره‌های کارورزی در راستای اعطای گواهی وکالت تخصصی
 • نظارت بر اجرای فرایند کارآموزی توسط هیات مدیره‌های استانی
 • تدوین سیاست‌های مربوط به کارآموزی و اختبار و ارائه به معاونت

کمیسیون کارآموزی

 • ندوین سیاست‌های پیشنهادی مربوط به کارآموزی وکلا
 • پیشنهاد سرفصل‌ها و عناوین دوره‌های آموزشی، نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی مربوط به کارآموزان وکالت
 • پیشنهاد ضوابط حاکم بر آزمون‌های اختبار
 • نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های استانی و تهیه گزارش از عملکرد آن‌ها 
 • شناسایی چالش‌های فرایند و نظام کارآموزی وکلا و ارائه پیشنهادهای بهبود
 • بررسی سوالات و ابهامات کمیسیون‌های استانی در خصوص دستورالعمل کارآموزی و رویه‌های اجرایی و پاسخگویی به آن
 • ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کارآموزی وکلا