معاونت کارشناسان رسمي

ارتقا و کارآمدي نظام کارشناسان رسمي

معرفی

ارتقاء کارآمدی نظام کارشناسی رسمی

اطلاعات تماس
79582444 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • ارتقای سطح علمی و عملی کارشناسان رسمی
 • برنامه ریزی به منظور افزایش اتقان نظرات کارشناسی
 • کارآمدسازی نظام ارجاع به کارشناس رسمی
 • تسهیل دسترسی مراجع قضایی و نهادهای متقاضی به کارشناس رسمی
 • طراحی، توسعه و راه اندازی سامانه جامع کارشناسان رسمی

وظایف

 • تدوین، تنقیح و اصلاح برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مرکز در حوزه نظام کارشناسی رسمی با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی 
 • آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط
 • تصمیم‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی و خط‌مشي‌ها به شورای عالی کارشناسان رسمی
 • اجرای نظام ارزیابی عملکرد حرفه‌ای کارشناسان رسمی
 • ارزیابی نظرات کارشناسی
 • نظارت بر فرایندهای کارآموزی
 • نظارت بر فرایند صدور پروانه و دفترچه کارشناسی رسمی 
 • اجرای نظام ارتقای صلاحیت کارشناسان بر مبنای عملکرد
 • نظارت بر فرایند ارتقای صلاحیت کارشناسان رسمی
 • ارتقای مهارت‌های علمی و عملی کارشناسان رسمی

 

واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد صدور و تمدید
 2. واحد ارزیابی و ارتقاء صلاحیت
 3. آموزش و ارتقاء مهارت

واحد صدور و تمدید

 • بازبینی ضوابط تمدید پروانه کارشناسی رسمی با هدف ارتقای مهارت یا عملکرد کارشناسان
 • نظارت بر برگزاری مراسم تحلیف توسط مراکز استانی
 • بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان بدون آزمون پروانه کارشناسی رسمی
 • نظارت بر فرایند صدور پروانه‌ و دفترچه کارشناسی رسمی در سطح کشور
 • نظارت بر فرایند تمدید پروانه و دفترچه کارشناسی رسمی
 • اجرای احکام انتظامی
 • نظارت بر فرایندهای مرخصی، تودیع و لغو تودیع پروانه کارشناسی رسمی
 • پاسخگویی به ابهامات مراکز استانی کارشناسان رسمی پیرامون مقررات ابلاغی مربوطه و ایجاد وحدت رویه در حوزه صدور و تمدید

واحد ارزیابی و ارتقاء صلاحیت

 • طراحی، اجرا و بهبود مستمر نظام پویای ارتقای صلاحیت کارشناسان رسمی
 • به روز رسانی مقررات و ضوابط ارتقای صلاحیت در رشته‌های مختلف کارشناسی رسمی
 • طراحی و پیاده‌سازی سامانه اطلاعاتی و  عملکردی کارشناسان رسمی
 • نظارت بر اجرای سیاست‌ها و مقررات مرکز در حوزه ارتقای صلاحیت‌های کارشناسی رسمی
 • پاسخگویی به ابهامات مراکز استانی کارشناسان رسمی پیرامون مقررات ابلاغی مربوطه و ایجاد وحدت رویه در حوزه ارتقای صلاحیت
 • بررسی درخواست‌های ارتقای صلاحیت
 • تعیین صلاحیت‌های پایه در رشته‌های کارشناسی

واحد آموزش و ارتقاء مهارت

 • تعیین سیاست‌ها، سرفصل‌ها و عناوین دوره‌های آموزشی کارآموزی کارشناسان رسمی 
 • تعیین ضوابط حاکم بر ارزیابی کارآموزان کارشناسی رسمی
 • ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارآموزی کارشناسان رسمی
 • ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کارآموزی کارشناسان رسمی
 • نظارت بر فرایند کارآموزی در مراکز استانی کارشناسان رسمی
 • تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به توانمندسازی و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی در قالب آموزش‌های تخصصی و دوره‌های کارورزی
 • طراحی دوره‌های کارورزی و آموزش‌های تخصصی