معاونت کارشناسان رسمي

ارتقا و کارآمدي نظام کارشناسان رسمي

معرفی

ارتقاء کارآمدی نظام کارشناسی رسمی

اعضاء
حسن طالبي حسن طالبي سرپرست معاونت کارشناسان
ميلاد فيضي ميلاد فيضي کارشناس صدور پروانه و ارتقاء صلاحيت
اميرحسين روزبهاني اميرحسين روزبهاني مسئول دفتر
محمد مهدي شايع ثاني محمد مهدي شايع ثاني کارشناس جذب اعضاي هيات علمي
محمد حسني محمد حسني کارشناس صدور دفترچه
طيبه نيکروش طيبه نيکروش کارشناس cms
مريم آصفي مريم آصفي کارشناس آموزش
سميه صادق زاده سميه صادق زاده کارشناس دبيرخانه
اطلاعات تماس
79582444 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • ارتقای سطح علمی و عملی کارشناسان رسمی
 • برنامه ریزی به منظور افزایش اتقان نظرات کارشناسی
 • کارآمدسازی نظام ارجاع به کارشناس رسمی
 • تسهیل دسترسی مراجع قضایی و نهادهای متقاضی به کارشناس رسمی
 • طراحی، توسعه و راه اندازی سامانه جامع کارشناسان رسمی

وظایف

 • تدوین، تنقیح و اصلاح برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مرکز در حوزه نظام کارشناسی رسمی با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی 
 • آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط
 • تصمیم‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی و خط‌مشي‌ها به شورای عالی کارشناسان رسمی
 • اجرای نظام ارزیابی عملکرد حرفه‌ای کارشناسان رسمی
 • ارزیابی نظرات کارشناسی
 • نظارت بر فرایندهای کارآموزی
 • نظارت بر فرایند صدور پروانه و دفترچه کارشناسی رسمی 
 • اجرای نظام ارتقای صلاحیت کارشناسان بر مبنای عملکرد
 • نظارت بر فرایند ارتقای صلاحیت کارشناسان رسمی
 • ارتقای مهارت‌های علمی و عملی کارشناسان رسمی

 

واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد صدور و تمدید
 2. واحد ارزیابی و ارتقاء صلاحیت
 3. آموزش و ارتقاء مهارت

واحد صدور و تمدید

 • بازبینی ضوابط تمدید پروانه کارشناسی رسمی با هدف ارتقای مهارت یا عملکرد کارشناسان
 • نظارت بر برگزاری مراسم تحلیف توسط مراکز استانی
 • بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان بدون آزمون پروانه کارشناسی رسمی
 • نظارت بر فرایند صدور پروانه‌ و دفترچه کارشناسی رسمی در سطح کشور
 • نظارت بر فرایند تمدید پروانه و دفترچه کارشناسی رسمی
 • اجرای احکام انتظامی
 • نظارت بر فرایندهای مرخصی، تودیع و لغو تودیع پروانه کارشناسی رسمی
 • پاسخگویی به ابهامات مراکز استانی کارشناسان رسمی پیرامون مقررات ابلاغی مربوطه و ایجاد وحدت رویه در حوزه صدور و تمدید

واحد ارزیابی و ارتقاء صلاحیت

 • طراحی، اجرا و بهبود مستمر نظام پویای ارتقای صلاحیت کارشناسان رسمی
 • به روز رسانی مقررات و ضوابط ارتقای صلاحیت در رشته‌های مختلف کارشناسی رسمی
 • طراحی و پیاده‌سازی سامانه اطلاعاتی و  عملکردی کارشناسان رسمی
 • نظارت بر اجرای سیاست‌ها و مقررات مرکز در حوزه ارتقای صلاحیت‌های کارشناسی رسمی
 • پاسخگویی به ابهامات مراکز استانی کارشناسان رسمی پیرامون مقررات ابلاغی مربوطه و ایجاد وحدت رویه در حوزه ارتقای صلاحیت
 • بررسی درخواست‌های ارتقای صلاحیت
 • تعیین صلاحیت‌های پایه در رشته‌های کارشناسی

واحد آموزش و ارتقاء مهارت

 • تعیین سیاست‌ها، سرفصل‌ها و عناوین دوره‌های آموزشی کارآموزی کارشناسان رسمی 
 • تعیین ضوابط حاکم بر ارزیابی کارآموزان کارشناسی رسمی
 • ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارآموزی کارشناسان رسمی
 • ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کارآموزی کارشناسان رسمی
 • نظارت بر فرایند کارآموزی در مراکز استانی کارشناسان رسمی
 • تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به توانمندسازی و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی در قالب آموزش‌های تخصصی و دوره‌های کارورزی
 • طراحی دوره‌های کارورزی و آموزش‌های تخصصی