معاونت حقوق عامه

معرفی

فراهم‌سازی زمینه و سازوکارهای نقش‌آفرینی مرکز و اعضای آن در حوزه احیای حقوق عامه

وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های شغلی حقوق عامه مبتنی بر مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی
 • ظرفیت‌سازی و حمایت از ساختارهای نوین ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی و داوری در راستای احیای حقوق عامه در سطح کشور
 • طراحی سازوکارهای نوین و کارآمد ارائه خدمات کارشناسی رسمی، حقوقی، وکالتی و مشاوره‌ای
 • توسعه و ترویج استفاده از خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و داوری
 • کارآمدسازی نظام ارائه خدمات معاضدتی و تسخیری توسط وکلا و کارشناسان رسمی

وظایف

 • تدوین، تنقیح  و اصلاح برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه حقوق عامه و پیشنهاد به شورای سیاستگذاری
 • پشتیبانی از اعضا به منظور تفاهم‌  با دستگاه‌ها و نهادهای متقاضی و ارائه خدمات کارشناسی، حقوقی، وکالتی و مشاوره‌ای
 • مدیریت فرایند ارائه خدمات معاضدتی و تسخیری به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر
 • ساماندهی نظام ارجاع امور غیر قضایی به وکلا و کارشناسان عضو مرکز
 • شناسایی و پیگیری مصادیق تضییع حقوق عامه
 • همکاری با دادستانی کل کشور به منظور ارائه خدمات حقوقی تخصصی در راستای حل مسائل حقوقی بنگاه‌های اقتصادی
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد توسعه خدمات معاضدتی و همگانی
 2. واحد توسعه خدمات حقوقی و کارشناس رسمی
 3. واحد پیگیری احقاق حقوق عامه

واحد توسعه خدمات معاضدتی و همگانی

 • شناسایی اقشار و افراد محروم و کم بضاعت
 • ارائه خدمات معاضدتی (وکالت و کارشناسی)
 • ساماندهی نظام ارائه خدمات کارشناسی کشیک ، ارشاد و معاضدت قضایی
 • ارائه پیشنهاد در خصوص کارآمدسازی نظام خدمات معاضدتی و تسخیری در حوزه های وکالت و کارشناسی
 • طراحی و پیاده‌سازی نظام انگیزشی به منظور ارتقای کیفیت خدمات معاضدتی و همگانی مرکز
 • ساماندهی کمیسیون های کارشناسی معاضدتی در مراکز استانی کارشناسان و کمیسیون های وکالت معاضدتی و تسخیری در مراکز استانی وکلای قوه قضائیه
 • توسعه سطح ارائه خدمات مشاوره قضایی و وکالت معاضدتی مرکز به دستگاه‌ها و سازمان‌های متقاضی
 • مدیریت مرکز مشاوره تلفنی 129

واحد توسعه خدمات حقوقی و کارشناس رسمی

 • توسعه خدمات حقوقی، کارشناسی و داوری مرکز به دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی در سطوح ملی و بین المللی
 • برندسازی و معرفی مرکز در حوزه ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و داوری
 • کاریابی و عقد تفاهم نامه با دستگاه ها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی
 • حمایت از کسب و کارهای نوین حوزه خدمات حقوقی و کارشناسی از طریق پیشنهاد مدل‌های همکاری و سرمایه گذاری
 • شناسایی حوزه‌های جدید و تخصصی ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی

واحد پیگیری احقاق حقوق عامه

 • احصای موضوعات اولویت‌دار حقوق عامه
 • پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی جهت پیگیری پرونده‌های مربوط به حقوق عامه
 • رصد وظایف نهادهای مختلف در راستای حفظ حقوق عامه و تهیه گزارش از آنها
 • پیگیری و مطالبه حقوق عامه از نهادهای ذیربط، همکاری با آنها و تذکر و تقدیر از آنها حسب مورد
 • تدوین دستورالعمل مربوط به مشوق‌های لازم برای پیگیری‌های پرونده‌های مربوطه توسط وکلای مرکز
 • طراحی سازوکارهای مناسب جهت ایفای نقش اعضای مرکز در حوزه احیای حقوق عامه