معاونت برنامه ريزي و توسعه حقوقي

معرفی

تدوین طرح توسعه و سند چشم انداز مرکز، برنامه ریزی و نظارت بر تحقق آن 

اعضاء
دکتر محمدعلي سنگبر دکتر محمدعلي سنگبر مدير طرح و برنامه
مهدي فلاحيان مهدي فلاحيان مدير تحقيق و توسعه
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • تدوین خط مشی ها و برنامه های راهبردی مرکز در راستای تحقق سند تحول
 • معماری و بهبود فرآیندی حوزه های مأموریتی مرکز
 • طراحی نظام مطلوب خدمات حقوقی
 • ارتقای جایگاه مرکز به عنوان نهاد علمی تخصصی در نظام حقوقی کشور
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب مرکز 

وظایف

 • تدوین برنامه‌های عملیاتی مرکز با همکاری سایر واحدهای سازمانی و ارائه به رئیس مرکز جهت تصویب
 • شناسایی موانع و چالش های اجرای برنامه ها و تحقق اهداف و تلاش در جهت رفع آنها
 • بازطراحی و اصلاح نظامات و تشکیلات سازمانی مرکز و ارائه به رئیس مرکز
 • انجام برنامه ها و پروژه های ارجاعی از سوی رئیس مرکز
 • تعریف، برون سپاری و مدیریت طرح‌های پژوهشی 
 • سیاست گذاری،  طراحی و برگزاری رویدادهای حقوقی و قضائی
 • ساماندهی و توسعه ارتباطات بین المللی مرکز و اعضا
 • طراحی و برنامه ریزی توسعه فناوری محور خدمات حقوقی
 • شناسایی حوزه های توسعه خدمات حقوقی و طراحی سازوکارهای لازم جهت پاسخگویی به نیازهای حقوقی و کارشناسی در عرصه دانشگاه و صنعت
 • ساماندهی فعالیت های پژوهشی مرکز 
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد طرح و برنامه
 2. واحد تحقیق و توسعه

واحد طرح و برنامه 

 • تدوین راهبردها و برنامه‌های تحولی مرکز 
 • تدوین برنامه‌های عملیاتی معاونت‌های مرکز
 • تدوین استانداردها و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی
 • پایش عملکرد واحدهای مختلف مرکز و ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های عملیاتی
 • ارزیابی، اصلاح و بهبود فرایندها، روش‌ها و رویه‌ها
 • طراحی فرایندها و رویه های جدید مرکز
 • احصا و بازطراحی فرایندهای کارشناسی رسمی
 • احصا و بازطراحی فرایندهای وکالت
 • دریافت گزارش عملکرد و پیشرفت ماهانه برنامه های واحدها و تهیه گزارش های مدیریتی
 • برگزاری جلسات مستمر با معاونت ها و واحدهای مختلف با هدف شناسایی و رفع چالش ها و موانع اجرای پروژه ها و برنامه ها
 • تهیه ساختار شکست کار پروژه های واحدها
 • تخصیص زمان و منابع (نیروی انسانی و تجهیزات) به پروژه ها و برنامه های واحدها
 • پیش بینی بودجه مورد نیاز برنامه ها و پروژه ها و ارائه به شورای طرح و برنامه جهت تصویب

واحد تحقیق و توسعه

 • شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویت بندی آن ها
 • تهیه طرح پژوهشی ازعناوین پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن ها
 • تولید آثار پژوهشی کاربردی از جمله گزارش های راهبردی، کارشناسی و نقد رای
 • ساماندهی و ارتقاء فعالیت های پژوهشی کارآموزان
 • تولید نشریات علمی (دانشنامه حقوقی، نقد رأی، تجربه نگاری، فصلنامه کارشناسی و ...)
 • برگزاری نشستهای علمی - تخصصی
 • تولید محتوای رسانه ای معاونت
 • رصد و پایش و حسب مورد ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات حوزه خدمات حقوقی
 • تدوین چارچوب ها و استانداردهای پژوهشی
 • پایش ، اصلاح و به روزآوری نظامات مرکز با همکاری واحد طرح و برنامه
 • پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات مرکز
 • پشتیبانی محتوایی و پژوهشی موارد ارجاعی
 • نظارت بر فرایند تدوین و چاپ کتب
 • راه اندازی، تامین تمهیدات محتوایی و اجرایی دبیرخانه دائمی رویدادهای مرکز 
 • راه اندازی، تامین تمهیدات محتوایی و اجرایی دبیرخانه ستاد ملی فناوری حقوقی
گزارش عملکرد

برنامه‌های عملیاتی 1400 

برنامه عملیاتی

ایجاد کاربرگهای استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی در سه رشته حسابداری و حسابرسی، امور ثبتی و راه و ساختمان

طراحی نظام ارجاع هوشمند

ساماندهی و پایش صلاحیت‌های کارشناسی و همسان سازی آن با کانون

تدوین مدل ارزیابی نظرات کارشناسی

ارتقای ساختار انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات

ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در »سامانه مدیریت پرونده«

طراحی ساختار حمایت از توسعه کسب و کارهای فناورانه حقوقی

طراحی مدل شفافیت عملکرد وکلا

معماری فرایندی نظام دادرسی قضایی

طراحی دوره تحصیلات تکمیلی در حوزه خدمات حقوقی (وکالت، کارشناسی ، داوری، مشاوره خانواده و ...

طراحی مفهومی نظام مطلوب ارائه خدمات حقوقی و ارائه سند اجرایی آن

آسیب شناسی فرهنگی و هنجاری نظام خدمات حقوقی

تدوین سند تحول مرکز

برگزاری نمایشگاه سالیانه تحولات نظام خدمات حقوقی

حمایت از انتشار مقالات علمی و طرح های پژوهش در حوزه خدمات حقوقی

جمع آوری و تنقیح قوانین و مقررات کاربردی وکلا و کارشناسان رسمی

تولید 12 عنوان کتاب در حوزه خدمات حقوقی

ارتقاء، تکمیل و بهره برداری فاز دوم سامانه قانون بان

گردآوری و تنقیح قوانین و مقررات کارشناسی رسمی و اصلاح آن بر مبنای مندرجات سند تحول

طراحی نظام درجه بندی و ارتقاء وکلا و موسسات حقوقی