معاونت برنامه ريزي و توسعه حقوقي

معرفی

تدوین طرح توسعه و سند چشم انداز مرکز، برنامه ریزی و نظارت بر تحقق آن 

اعضاء
دکترمحمدعلي فرهاني دکترمحمدعلي فرهاني معاون برنامه ريزي و توسعه حقوقي
دکتر مهدي فلاحيان دکتر مهدي فلاحيان مدير واحد تحقيق و توسعه
دکتر محمدعلي سنگبر دکتر محمدعلي سنگبر مدير واحد طرح و برنامه
دکتر محمدمسعود يوسفي دکتر محمدمسعود يوسفي مسئول دفتر ارتباط با صنعت
محمد جواد کرمي محمد جواد کرمي هماهنگي معاونت
رامين قرباني رامين قرباني هماهنگي واحد طرح و برنامه
عليرضا آقالطيفي عليرضا آقالطيفي گروه برنامه ريزي
مريم غلامي مريم غلامي گروه بهبود فرايندها
سيدمحمدعلي باقري سيدمحمدعلي باقري انتشارات
امين پژمان امين پژمان تحقيق و پژوهش
حامد خدري حامد خدري مديريت دانش و دبيرخانه
فاطمه غلامي فاطمه غلامي کارشناس فرايندها
فائقه زکي پور فائقه زکي پور کارشناس فرايندها
علي اکبر فضل الهي علي اکبر فضل الهي نشست ها و رويدادها
نوشين سادات اطيابي نوشين سادات اطيابي کارشناس فرايندها
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • تدوین خط مشی ها و برنامه های راهبردی مرکز در راستای تحقق سند تحول
 • معماری و بهبود فرآیندی حوزه های مأموریتی مرکز
 • طراحی نظام مطلوب خدمات حقوقی
 • ارتقای جایگاه مرکز به عنوان نهاد علمی تخصصی در نظام حقوقی کشور
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب مرکز 

وظایف

 • تدوین برنامه‌های عملیاتی مرکز با همکاری سایر واحدهای سازمانی و ارائه به رئیس مرکز جهت تصویب
 • شناسایی موانع و چالش های اجرای برنامه ها و تحقق اهداف و تلاش در جهت رفع آنها
 • بازطراحی و اصلاح نظامات و تشکیلات سازمانی مرکز و ارائه به رئیس مرکز
 • انجام برنامه ها و پروژه های ارجاعی از سوی رئیس مرکز
 • تعریف، برون سپاری و مدیریت طرح‌های پژوهشی 
 • سیاست گذاری،  طراحی و برگزاری رویدادهای حقوقی و قضائی
 • ساماندهی و توسعه ارتباطات بین المللی مرکز و اعضا
 • طراحی و برنامه ریزی توسعه فناوری محور خدمات حقوقی
 • شناسایی حوزه های توسعه خدمات حقوقی و طراحی سازوکارهای لازم جهت پاسخگویی به نیازهای حقوقی و کارشناسی در عرصه دانشگاه و صنعت
 • ساماندهی فعالیت های پژوهشی مرکز 
واحدهای زیر مجموعه
 1. واحد طرح و برنامه
 2. واحد تحقیق و توسعه

واحد طرح و برنامه 

 • تدوین راهبردها و برنامه‌های تحولی مرکز 
 • تدوین برنامه‌های عملیاتی معاونت‌های مرکز
 • تدوین استانداردها و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی
 • پایش عملکرد واحدهای مختلف مرکز و ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های عملیاتی
 • ارزیابی، اصلاح و بهبود فرایندها، روش‌ها و رویه‌ها
 • طراحی فرایندها و رویه های جدید مرکز
 • احصا و بازطراحی فرایندهای کارشناسی رسمی
 • احصا و بازطراحی فرایندهای وکالت
 • دریافت گزارش عملکرد و پیشرفت ماهانه برنامه های واحدها و تهیه گزارش های مدیریتی
 • برگزاری جلسات مستمر با معاونت ها و واحدهای مختلف با هدف شناسایی و رفع چالش ها و موانع اجرای پروژه ها و برنامه ها
 • تهیه ساختار شکست کار پروژه های واحدها
 • تخصیص زمان و منابع (نیروی انسانی و تجهیزات) به پروژه ها و برنامه های واحدها
 • پیش بینی بودجه مورد نیاز برنامه ها و پروژه ها و ارائه به شورای طرح و برنامه جهت تصویب

واحد تحقیق و توسعه

 • شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویت بندی آن ها
 • تهیه طرح پژوهشی ازعناوین پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن ها
 • تولید آثار پژوهشی کاربردی از جمله گزارش های راهبردی، کارشناسی و نقد رای
 • ساماندهی و ارتقاء فعالیت های پژوهشی کارآموزان
 • تولید نشریات علمی (دانشنامه حقوقی، نقد رأی، تجربه نگاری، فصلنامه کارشناسی و ...)
 • برگزاری نشستهای علمی - تخصصی
 • تولید محتوای رسانه ای معاونت
 • رصد و پایش و حسب مورد ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات حوزه خدمات حقوقی
 • تدوین چارچوب ها و استانداردهای پژوهشی
 • پایش ، اصلاح و به روزآوری نظامات مرکز با همکاری واحد طرح و برنامه
 • پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات مرکز
 • پشتیبانی محتوایی و پژوهشی موارد ارجاعی
 • نظارت بر فرایند تدوین و چاپ کتب
 • راه اندازی، تامین تمهیدات محتوایی و اجرایی دبیرخانه دائمی رویدادهای مرکز 
 • راه اندازی، تامین تمهیدات محتوایی و اجرایی دبیرخانه ستاد ملی فناوری حقوقی
گزارش عملکرد

محصولات

(جهت مطالعه هر یک از مطالب کلیک کنید)

 

 

برنامه‌های عملیاتی 1400 

برنامه عملیاتی

ایجاد کاربرگهای استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی در سه رشته حسابداری و حسابرسی، امور ثبتی و راه و ساختمان

طراحی نظام ارجاع هوشمند

ساماندهی و پایش صلاحیت‌های کارشناسی و همسان سازی آن با کانون

تدوین مدل ارزیابی نظرات کارشناسی

ارتقای ساختار انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات

ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در »سامانه مدیریت پرونده«

طراحی ساختار حمایت از توسعه کسب و کارهای فناورانه حقوقی

طراحی مدل شفافیت عملکرد وکلا

معماری فرایندی نظام دادرسی قضایی

طراحی دوره تحصیلات تکمیلی در حوزه خدمات حقوقی (وکالت، کارشناسی ، داوری، مشاوره خانواده و ...

طراحی مفهومی نظام مطلوب ارائه خدمات حقوقی و ارائه سند اجرایی آن

آسیب شناسی فرهنگی و هنجاری نظام خدمات حقوقی

تدوین سند تحول مرکز

برگزاری نمایشگاه سالیانه تحولات نظام خدمات حقوقی

حمایت از انتشار مقالات علمی و طرح های پژوهش در حوزه خدمات حقوقی

جمع آوری و تنقیح قوانین و مقررات کاربردی وکلا و کارشناسان رسمی

تولید 12 عنوان کتاب در حوزه خدمات حقوقی

ارتقاء، تکمیل و بهره برداری فاز دوم سامانه قانون بان

گردآوری و تنقیح قوانین و مقررات کارشناسی رسمی و اصلاح آن بر مبنای مندرجات سند تحول

طراحی نظام درجه بندی و ارتقاء وکلا و موسسات حقوقی