پژوهش، انتشارات و توسعه حقوقی

آدرس

تلفن تماس

مدیر واحد آموزش

کارشناس امور آموزش

مأموریت

الف- ارتقای ظرفیت بالقوه مرکز در حوزه آموزش‌های تخصصی و عمومی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
ب- بالفعل‌سازی ظرفیت‌های آموزشی مرکز در راستای افزایش دانش حقوقی مردم
ج- ایجاد ظرفیت‌های همکاری با نهادها و مجموعه‌های آموزشی خارج از مرکز
د- طراحی دوره‌های آموزشی کاربردی مخصوص دانشجویان حقوق و ارایه گواهی‌نامه با برند مرکز
ه- استاندارد سازی دوره‌های آموزشی و طراحی گواهینامه‌‌های تخصصی با برند مرکز

اهداف راهبردی

الف- ایجاد آمادگی دانشی و مهارتی در پذیرفته‌شدگان وکالت،‌ کارشناسی رسمی و‌ مشاوره خانواده
ب- توسعه مهارت و ارتقای سطح دانش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
ج- ارتقای دانش‌ حقوقی عموم جامعه و مهارت‌های عملی دانشجویان حقوق
د- ارتقای ظرفیت آموزشی مرکز و بهبود مستمر سیاست‌های رویه‌های آموزشی موجود
ه- همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای آموزشی به منظور افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی مردم

هیچ داده ای یافت نشد