شورای راهبردی مسکن

آدرس

تلفن تماس

به منظور برنامه ریزی، نطارت، ساماندهی و یکپارچه سازی تعاونی های مسکن سراسر کشور شورایی تحت عنوان شواری راهبردی مسکن و با عضویت پنج نفر زیر نظر رئیس مرکز تشکیل می شود. مصوبات این شورا توسط دبیر، اجرایی و عملیاتی می گردد.

معاون کارشناسان رسمی، نائب رئیس هیئت مدیره استان تهران، دبیر شورای عالی کارشناسان، رئیس کمیسیون نظامات فنی و وحدت رویه

ریاست مرکز، رئیس شورا

عضو و نایب رئیس شورای راهبردی مسکن

معاون بازرسی و امور استان‌ها- عضو شورا

وظایف و اهداف شورای راهبردی مسکن به شرح ذیل است:

 1. برنامه ریزی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت در خصوص تعاونی های مسکن سراسر کشور متناسب با سیاست های کلان قوه قضاییه
 2. نظارت عالیه بر کلیه تعاونی های مسکن مراکز استانی در راستای صیانت از اهداف مرکز
 3. تعیین سیاست ها خط مشی ها  و تصویب سند راهبردی مسکن و ابلاغ ان به مراکز استانی سراسر کشور
 4. بررسی مشکلات تعاونی ها ی مسکن و ارائه سازو کار اجرایی مناسب با هدف افزایش کارامدی  و اثر بخشی فعالیت انها
 5. نظارت مستمر بر عملکرد و فعالیت روسای هشت گانه مناطق کشور
 6. رفع اختلاف احتمالی میان تعاونی های مسکن سراسر کشور
 7. ایجاد هماهنگی بین روسای مراکز استانی از طریق تشکیل جلسات گروهی و انفرادی و عند الزوم دعوت از انان در جلسات شورا‌ در راستای توسعه و تقویت سیاست های ابلاغی شورا

دبیرخانه

وظایف دبیر شورا به شرخ ذیل است:

 1. اجرای دقیق مصوبات شورای راهبردی و ابلاغ ان به مناطق هشتگانه
 2. تهیه و تنظیم دستور جلسات شورا و هماهنگی زمانی و مکانی  جلسات شورا حداقل ۷۲ ساعت قبل از تشکیل جلسه با اعضا شورا
 3. بررسی عملکردها و نقاط ضعف و قوت مناطق هشتگانه و ارائه گزارش ماهیانه آن به شورا با هدف افزایش بهره وری و تقویت عملکرد مناطق
 4. سایر امور ارجاعی ریس و یا شورای راهبردی به دبیر
 5. نظارت اداری بر فعالیت دبیرخانه زیر نظر رییس مرکز
 6. انتخاب کارکنان‌ دبیرخانه با نظر رییس مرکز و اخد استعلام از حفاظت و اطلاعات مرکز
 7. نظارت اداری بر دبیرخانه مناطق هشتگانه کشور

روسای مناطق هشتگانه

وظایف نمایندگان مناطق به شرخ ذیل است:

 1. اجرای مصوبات شورا
 2. ارایه گزارش ماهیانه به شورا از طریق دبیرخانه
 3. ساماندهی تعاونی های مسکن فعال نیمه فعال و یا غیر فعال مربوط به مراکز استانی محاط در منطفه خود
 4. حضور به موقع در جلسات شورا در مواقع لزوم و حسب مورد با نظر رییس شورا
 5. تشکیل کمیته های تخصصی در مناطق با هدف توسعه و گسترس فعالیت تعاونی های مسکن و نظارت بر تشکیل و عندالزوم تجمیع انها و ارائه گزارش ان به شورا
 6. ایجاد و تشکیل کمیسیون‌های مسکن در مراکز استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انتخاب دبیر کمیسیون
 7. بررسی اسناد و مدارک اراضی طرف قرارداد با تعاونی های مسکن از طریق اخذ استعلامات حقوقی، ثبتی و سایر استعلامات لازمه و ارسال گزارش ان به دبیرخانه مرکزی با هدف صیانت از اهداف مرکز
 8. تشکیل دبیرخانه مناطق جهت هماهنگی و ارتباط مستمر با دبیرخانه مرکزی شورا به منظور اجرای سریعتر تصمیمات متخذ در شورا
جستجو