شورای عالی وکلای مرکز

آدرس

تلفن تماس

به منظور برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مراکز استانی وکلای قوه قضائیه، شورای عالی وکلای مرکز به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
الف- 12 نفر به انتخاب مجموع اعضای هیأت مدیره مراکز استانی وکلای قوه قضائیه؛
ب- 3 نفر به انتخاب رئیس مرکز؛
پ- معاونت وکلا در مرکز به عنوان دبیر.

عضو اصلی شورای عالی وکلا

عضو اصلی شورای عالی وکلا

عضو اصلی شورای عالی وکلا

عضو اصلی شورای عالی وکلا

عضو اصلی شورای عالی وکلا

عضو انتصابی شورای عالی وکلا

عضو انتصابی شورای عالی وکلا

عضو علی البدل شورای عالی وکلا

عضو علی البدل شورای عالی وکلا

عضو هیئت مدیره استان، بازرس علی البدل شورای عالی وکلا

رئیس هیئت مدیره استانی، عضو اصلی شورای عالی وکلا

رئیس هیئت مدیره استانی، عضو اصلی شورای عالی وکلا

نائب رئیس هیئت مدیره استان، عضو اصلی شورای عالی وکلا

بازرس هیئت مدیره استان، بازرس علی البدل شورای عالی وکلا

بازرس هیئت مدیره استان، بازرس اصلی شورای عالی وکلا

رئیس هیئت مدیره استان، بازرس اصلی شورای عالی وکلا

عضو کمیسیون امور بین الملل، عضو انتصابی شورای عالی وکلا

رئیس کمیسیون کارآموزی وکالت، عضو اصلی شورای عالی وکلا

مدیر واحد حقوقی، عضو اصلی شورای عالی وکلا

شورای عالی وکلای مرکز انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف- تصمیم‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی مناسب در حوزه‌های ذیربط و ارائه آن به معاونت
ب- تعامل با اتحادیه سراسرای کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در تدوین مقررات و اصلاح قوانین
سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و برگزاری آزمون‌های وکالت
ج- ارائه پیشنهاد در خصوص تشکیل کمیسیون‌های جدید و یا تلفیق کمیسیون‌ها در مرکز و مراکز استانی مربوطه
دـ برگزاری همایش در سطح ملی و منطقه‌ای
ه- ارائه پیشنهاد به منظور صدور پروانه وکالت تخصصی در حوزه‌های مختلف

جستجو