فناوری اطلاعات

آدرس

تلفن تماس

واحد فناوری اطلاعات در زمینه نگهداري، پشتیبانی و نظارت بر زیرساخت‌های سخت افزاری، نرم‌افزازی‌، امنیت و شبکه، فعالیت می‌نماید و زمینه و زیرساخت لازم جهت فعالیت واحدهای مختلف سازمان را فراهم می‌آورد تا در کار و فعالیت بخش‌های مختلف سازمان، اختلالی ایجاد نشود و در بستری امن به انجام وظایف خود بپردازند. همچنین در امر طراحی و پیاده‌سازی زیرسیستم‌های جدید و یا توسعه و بهبود زیرسیستم‌های قبلی مبادرت به احصا، مستندسازی، بهبود و بازطراحی فرایندها و فرم‌های اطلاعاتی در مرکز می‌ورزد.

واحد فناوری اطلاعات با هدف تنسیق امور، مسئولیت‌ها و وظایف سازمانی جاری و همچنین ایجاد ظرفیت در راستای توسعه سطوح اقدامات خود به منظور ارتقا کارایی و اثربخشی، اقدام به ایجاد ساختار سازمانی مناسب در زیر بخش‌های زیرساخت و شبکه، زیرساخت نرم‌افزاری و سامانه‌ها، سیستم‌ها و روش‌ها و پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نموده است.

کارشناس زیرساخت شبکه

کارشناس توسعه نرم افزار و زیرساخت سامانه ها

کارشناس پشتیبانی سامانه‌ها

کارشناس نرم افزار و زیرساخت سامانه‌ها

کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

کارشناس پشتیبانی سامانه‌ها

مدیر واحد فناوری اطلاعات

کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

کارشناس زیرساخت شبکه

واحد «فناوری اطلاعات» انجام ماموریت‌های «توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مرکز در سطح کشور» و «پشتیبانی زیرساختی پروژه‌های مرکز» را بر عهده دارد که از طریق انجام وظایف مندرج در جدول زیر دنبال می‌شود.

نرم افزار و سامانه‌ها

نظارت بر امور مربوط به طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری تارنما و سامانه‌های اطلاعاتی مورد نیاز مرکز و مراکز استانی

پیگیری و نظارت بر طراحی و اجرای سیستم الکترونیکی یکپارچه دبیرخانه و بایگانی

زیرساخت‌های شبکه‌ای

مدیریت شبکه‌های رایانه‌ای مرکز و استان‌ها و فراهم ساختن ارتباط میان آنها

استانداردسازی و تهیه، نگهداری و به روز‌رسانی پورتال اداری مرکز

نگهداری و توسعهData Center مرکز

پشتیبانی سخت افزاری از رایانه‌های مرکز

نگهداری و پشتیبانی سرویس های شبکه

توسعه خدمات مورد نیاز شبکه

مانیتورینگ شبکه و سرورها

سیستم ها و روش ها

بهینه سازی فرآیند های جاری سازمان

احصا نیازمندی ها و فرآیندهای جدید

امور قرارداد ها و خدمات حقوقی تامین کنندگان

آموزش و مدیریت دانش

پشتیبانی سیستم ها و سخت افزار

پشتیبانی نرم افزاری از رایانه‌های مرکز

پشتیبانی سامانه های ارتباطی و تعاملی

نرم افزار و سامانه‌ها

زیرساخت‌های شبکه‌ای

سیستم ها و روش ها

پشتیبانی سیستم ها و سخت افزار