مراجع انتظامی مرکز

آدرس

تلفن تماس

مجتمع انتظامی مرکز، متشکل از دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر انتظامی است. مطابق ماده 26 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 27/11 1397 رئیس قوه قضائیه، مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استان‌ها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌گردند.

دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رییس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجراست. دادسرای انتظامی مرکز نیز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار می‌باشد.

دادستان انتظامی توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط دادیار انجام می‌شود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند. دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت.

به موجب ماده 47 آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/11/1393 رئیس قوه قضائیه، مرجع رسیدگی به ‌صدور حکم در خصوص تخلفات دارندگان پروانه مشاوره خانواده، دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مرکز می‌باشد.

دستورالعمل تشکیل دادسرای انتظامی مرکز در سال 1385 از سوی آیت‌اله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ و به تبع آن دادسرای انتظامی مرکز تاسیس شد. دکتر عبدالرضا مومنی، قاضی دیوان عالی کشور به عنوان اولین دادستان انتظامی مرکز منصوب شد. پس از انتصاب دکتر مومنی به ریاست مرکز در سال 1388، دکتر یادگاری قاضی دادگاه تجدید نظر به عنوان دومین دادستان انتظامی مرکز منصوب شد و تا سال 1398 عهده دار این مسئولیت بود. در سال 1398 دکتر رئوف از وکلای مرکز به عنوان سومین دادستان انتظامی مرکز منصوب شد. به عنوان یک تحول، دادگاه بدوی و دادسرای انتظامی در هر استان و به منظور رسیدگی به تخلفات اعضای مرکز استان، در سال 1398 تشکیل شد. در اواخر سال 1400 مجددا جناب دکتر یادگاری به عنوان دادستان انتظامی مرکز منصوب شدند.

دادستان انتظامی مرکز وکال و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

رئیس محاکم و جانشین دادستان انتظامی مرکز

مدیر دفتر کل دادسرای انتظامی مرکز

رئیس دفتر دادستان انتظامی مرکز

کارشناس اجرای احکام دادسرای انتظامی

کارشناس اجرای احکام دادسرای انتظامی

مسئول دبیرخانه دادسرای انتظامی

کارمند دبیرخانه دادسرای انتظامی

مدیر دفتر شعب دادسرای انتظامی

دفتر دادستان انتظامی مرکز

کارشناس دبیر خانه محاکم انتظامی

کارشناس امور استان ها در محاکم انتظامی

رئیس دفتر محاکم و مدیر استان ها در امور محاکم

مدیر دفتر شعب دادسرای انتظامی

کارشناس انفورماتیک دادسرا

دادیار ارجاع و سرپرست اجرای احکام

مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای انتظامی

مسئول پیگیری امور دادسرای انتظامی وکال در استان ها

مدیر دفتر شعب دادسرای انتظامی

مسئول پیگیری امور دادسرای انتظامی کارشناسان در استان ها

مدیر دفتر شعب محاکم مرکز

مأموریت

الف- پیشگیری از وقوع تخلف توسط وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده عضو مرکز
ب- رسیدگی به شکایات، گزارش‌ها و درخواست‌های واصله
ج- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات انتظامی ناظر به وکلا، کارشناسان رسمی و اعضای مراکز مشاوره خانواده
د- نظارت بر عملکرد دادسراهای انتظامی استانی

 

اهداف راهبردی

الف- کارآمدسازی فرایند رسیدگی به شکایت، درخواست‌ها و گزارش‌های واصله
ب- الکترونیکی کردن فرایندهای دادسرا
ج- طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیری محور

واحد های زیرمجموعه مراجع انتظامی به شرح ذیل است:

  • دادسرای انتظامی
  • دادگاه بدوی
  • دادگاه تجدید نظر
  • واحد اجرای احکام
  • واحد امور استان ها

 

در راستای آموزش و ترویج نکات انتظامی در حوزه های وکالت، کارشناسی و مشاوره خانواده، خبرگان مراجع انتظامی مبادرت به تولید محتوا و انتشار مقالاتی در این حوزه نموده‌اند. علاقه مندان و اعضا محترم مرکز به منظور مطالعه مقالات می‌توانند بر روی گزینه ذیل کلیک نمایند:

 

جستجو