معاونت وکلا

آدرس

تلفن تماس

کارشناس کمیسیون کارآموزی کشوری

کارشناس معاونت وکلا

کارشناس معاونت وکلا

کارشناس صدور پروانه بدون آزمون

کارشناس معاونت وکلا

کارشناس معاونت وکلا

کارشناس معاونت وکلا

کارشناس معاونت وکلا

کارشناس تودیع وکلا

کارشناس کمیسیون کارآموزی کشوری

رئیس کمیسیون کارآموزی وکالت، عضو اصلی شورای عالی وکلا

مأموریت

الف- سیاست گذاری و برنامه‌ریزی به منظور ارتقا و کارآمدی نظام وکالت
ب- توسعه مدل‌های ارائه خدمات حقوقی و وکالت
ج- تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی و وکالت
د- توسعه و ارتقای موسسات حقوقی

اهداف راهبردی

الف- تدوین، تنقیح و اصلاح خط‌مشی‌ها، برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه وکلا
ب- نظارت بر عملکرد مراکز استانی و ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به وکلا
ج- آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط
د- تصمیم‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی در حوزه وکلا
و- تصمیم سازی و برنامه‌ریزی به منظور تخصصی‌شدن وکالت
ه- نظارت بر عملکرد موسسات حقوقی
ی- همکاری با معاونت آموزش در امور کارآموزی و آموزش وکلا
ج- تعامل و همکاری با کانون‌های وکلای دادگستری در پیشبرد امور مربوطه

کمیسیون صدور و تمدید پروانه

کمیسیون کارآموزی و آموزش

کمیسیون نقل و انتقال

کمیسیون معاضدت و وکالت تسخیری

جستجو