کمیسیون آموزش و کارآموزی مشاوران خانواده

آدرس

تلفن تماس

هیچ داده ای یافت نشد

به منظور انجام ماموریت‌های محوله و تحقق اهداف معاونت آموزش در حوزه مشاوران خانواده، کمیسیون‌ «آموزش و کارآموزی مشاوران خانواده» ذیل آن معاونت تشکیل شده است. این کمیسیون متشکل از سه کمیته «کارآموزی»، «آموزش‌های تخصصی» و «آموزش‌های همگانی» بوده و انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- کمیته کارآموزی

 • تعیین سیاست‌های مربوط به کارآموزی مشاوران خانواده
 • تعیین سرفصل‌ها و عناوین دوره‌های آموزشی، نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی مربوط به کارآموزان مشاوران خانواده
 • تعیین ضوابط حاکم بر ارزیابی کارآموزان مشاوران خانواده
 • ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کارآموزی مشاوران خانواده

ب- کمتیه آموزش‌های تخصصی

 • تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به توانمندسازی و ارتقای مهارت مشاوران خانواده
 • تدوین سرفصل‌های آموزش تخصصی و عناوین نشست‌های تخصصی مربوط به مشاوران خانواده
 • طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی
 • طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی و ارایه مدرک به شرکت‌کنندگان
 • طراحی گواهینامه و برد‌های تخصصی مشاوره خانواده
 • ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده و ابلاغ آن به واحد مشاوره استان ها
 • ارائه پیشنهاد در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی ضمن خدمت به صورت منطقه ای در استان های فاقد شرایط مناسب

ج- کمیته آموزش‌های همگانی

 • تدوین طرح و برنامه‌های آموزش‌های همگانی مشاوره خانواده
 • طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش عمومی مشاوره خانواده
 • همکاری با نهادهای مردم‌نهاد و ارائه محتوای آموزشی به آن‌ها
 • تدوین محتوای آموزشی ویژه عموم مردم
 • همکاری با نهادهای مردم‌نهاد و صدا و سیما در تهیه برنامه و محتواهای آموزشی
جستجو