کمیسیون آموزش و کارآموزی وکلا

آدرس

تلفن تماس

کارشناس کمیسیون کارآموزی کشوری

کارشناس کمیسیون کارآموزی کشوری

کارشناس کمیسیون کارآموزی کشوری

رئیس کمیسیون کارآموزی وکالت

این کمیسیون متشکل از سه کمیته «کارآموزی»، «آموزش‌های تخصصی» و «آموزش‌های همگانی» بوده و انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- کمیته کارآموزی

 • تعیین سیاست‌های مربوط به کارآموزی وکلا
 • تعیین سرفصل‌ها و عناوین دوره‌های آموزشی، نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی مربوط به کارآموزان وکالت
 • تعیین ضوابط حاکم بر آزمون‌های اختبار
 • تهیه گزارش از عملکرد کمیسیون‌های استانی آموزش و کارآموزی وکلا
 • ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارآموزی وکلا
 • ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کارآموزی وکلا

ب- کمتیه آموزش‌های تخصصی

 • تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به توانمندسازی و ارتقای مهارت وکلا در قالب آموزش‌های تخصصی
 • تدوین سرفصل‌های آموزش تخصصی و عناوین نشست‌های تخصصی و سخنرانی‌های علمی مربوط به وکلا
 • طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی و ارایه مدرک به شرکت‌کنندگان
 • طراحی گواهینامه و برد‌های تخصصی وکالت

ج- کمیته آموزش‌های همگانی

 • تدوین طرح و برنامه‌های آموزشی در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم
 • طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش عمومی مباحث حقوقی
 • همکاری با نهادهای مردم‌نهاد و ارائه محتوای آموزشی به آن‌ها
 • تدوین محتوای آموزشی حقوقی ویژه عموم مردم
 • همکاری با نهادهای مردم‌نهاد و صدا و سیما در حوزه آموزش‌های حقوقی