کمیسیون آموزش و کارآموزی وکلا

آدرس

تلفن تماس

کارشناس کمیسیون کارآموزی کشوری

کارشناس کمیسیون کارآموزی کشوری

رئیس کمیسیون کارآموزی وکالت، عضو اصلی شورای عالی وکلا

این کمیسیون متشکل از سه کمیته «کارآموزی»، «آموزش‌های تخصصی» و «آموزش‌های همگانی» بوده و انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد:

الف- کمیته کارآموزی

 • تعیین سیاست‌های مربوط به کارآموزی وکلا
 • تعیین سرفصل‌ها و عناوین دوره‌های آموزشی، نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی مربوط به کارآموزان وکالت
 • تعیین ضوابط حاکم بر آزمون‌های اختبار
 • تهیه گزارش از عملکرد کمیسیون‌های استانی آموزش و کارآموزی وکلا
 • ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارآموزی وکلا
 • ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل کارآموزی وکلا

ب- کمتیه آموزش‌های تخصصی

 • تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به توانمندسازی و ارتقای مهارت وکلا در قالب آموزش‌های تخصصی
 • تدوین سرفصل‌های آموزش تخصصی و عناوین نشست‌های تخصصی و سخنرانی‌های علمی مربوط به وکلا
 • طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی و ارایه مدرک به شرکت‌کنندگان
 • طراحی گواهینامه و برد‌های تخصصی وکالت

ج- کمیته آموزش‌های همگانی

 • تدوین طرح و برنامه‌های آموزشی در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم
 • طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش عمومی مباحث حقوقی
 • همکاری با نهادهای مردم‌نهاد و ارائه محتوای آموزشی به آن‌ها
 • تدوین محتوای آموزشی حقوقی ویژه عموم مردم
 • همکاری با نهادهای مردم‌نهاد و صدا و سیما در حوزه آموزش‌های حقوقی
جستجو