کمیسیون امور بین الملل

آدرس

تلفن تماس

کمیسیون بین الملل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، بر اساس آئین نامه مصوب 1399 نظام مند شده و اهداف، وظایف و ماموریت ها  و ساز و کار اداره آن مدون گردیده است.

از جمله سیاست های کلی که کمیسیون بین الملل در ابتدای مسیر جدید خود آن را پیگیری کرده است، ایجاد توسعه و همکاری بین المللی با نهاد های مرتبط و نهاد های ملی مشابه سایر کشور ها است که  با ایجاد این ارتباط زمینه همکاری های ملی و بین المللی مرتبط با اهداف کمیسیون ایجاد می‌شود. آنچه که به عنوان اهداف میان مدت کمیسیون در نظر گرفته شده است، امکان ایجاد فضائی برای ارائه خدمات حقوقی در حوزه بین الملل بوده و آموزش وکلا و مهارت افزایی آن ها جهت مدیریت دعاوی دارای وصف بین المللی می‌باشد. همچنین در سایه سیاست های بلند مدت مرکز وکلا، مبنی بر وکالت تخصصی، کمیسیون بین الملل مرکز وکلا در نظر دارد که سیاست بین المللی مرکز را نیز بر پایه وکالت تخصصی قرار دهد تا بتواند کمک شایانی در ارائه بخش مهمی از خدمات حقوقی کشور داشته باشد.

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

عضو کمیسیون امور بین الملل

رئیس کمیسیون امور بین الملل

با توجه به تغییرات کمیسیون در آبان ماه و وقفه دو ماهه در این کمیسیون اقدامات انجام شده بیشتر به نحو آمادگی برای برنامه ها و سیاست گذاری بوده و با محدودیت زمانی پیش آمده کمیسیون برآن بوده که در عین سیاست های بلند مدت خویش، با موضوعات روز نیز هماهنگ باشد.

عملکرد کمیسیون امور بین الملل در شش ماهه دوم سال 1400:

ردیف

وظایف
عنوان فعالیتشرح فعالیت

تعداد

1

جلسات شورای کمیسیون

مهم ترین محور های مطروحه در جلسه 16 ام اسفند ماه

1-      ارائه برنامه ها و پیشنهادات برای سیاست های کلی کمیسیون در سال 1401

2-      پرسش و پاسخ و جمع آوری نظرات اعضای کمیسیون

3-      آسیب شناسی دوره گذشته و بیان فرصت ها و تهدید ها

1 جلسه

 

2

نشست های علمی

1-      نشست تخصصی پنل تنظیم گری نهاد وکالت با همکاری امور آموزش و پژوهش مرکز وکلا19 اسفند ماه سال 1400
2-      برنامه ریزی و تهیه محتوای دوره رای خوانی بین الملل (هشت جلسه در هر فصل)هماهنگی با اساتید و تهیه محتوای دوره
3-      نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی حمله روسیه به اکراین (نشست های موردی)23 اسفند ماه 1400

3

دوره های  علمی-تخصصی

تهیه محتوای دوره دعاوی حوزه تحریممذاکره اولیه با اساتید و پیگیری های ارائه مدرک
تهیه محتوای دوره بانکداری بین المللمذاکره اولیه با اساتید و پیگیری های ارائه مدرک

4

اقدامات لجستیکی

با توجه به آسیب شناسی که در گزارش دفعات گذشته بیان شد اولین اقدام در دوره جدید فعالیت کمیسیون بین الملل مرکز، تجهیز اتاق برای کمیسیون و داشتن مکان مستقل از اولین اقدامات در این دوره بوده است.

5

مذاکرات جهت انعقاد موافقت‍نامه مشترک و ارتباط بین المللی

برگزاری جلسات برون سازمانی با نهادهای ذیل:

1-      پیش نویس تفاهم نامه مرکز وکلا با مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری (CILA)

2-      تفاهم‌نامه افزایش همکاری‌های متقابل باپلیسبین‌الملل ناجا به تاریخ 11 مهر 1400

3-      سفر به لندن و پیگیری حضوری  و شروع تعامل با کانون وکلای سایر کشور ها

4-      آماده سازی مدارک اعم از ترجمه رسمی و پیگیری آن از دارالترجمه برای پیگیری های بین المللی

5-      نامه به اداره کل حقوقی وزارت امور خارجه و شروع مکاتبات اداری با سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، لندن، پاریس، پکن و ژنو

5 مورد

6

تفاهم نامه

1-      تفاهم‌نامه افزایش همکاری‌های متقابل باپلیسبین‌الملل ناجا به تاریخ 11 مهر 1400

2-      پیش نویس تفاهم نامه مرکز وکلا با مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری (CILA)

7

عضویت در IBA

اقدامات قبلی صورت گرفته برای عضویت در International barrister association   به صورت نا موفقی صورت گرفت و به همین خاطر اقدامات عضویت از ابتدا در حال پیگیری مجدد است.

8

وکالت تخصصی

پیگیری های اولیه برای همکاری با دفتر وکالت تخصصی جهت ارائه مدرک وکالت تخصصی در حوزه های مختلف حقوق بین الملل در حوزه هایی که دوره های علمی و تخصصی آن در حال برگزاری است.