فیلتر‌ها

معاونت ها
معاونت ها
کمیسیون ها
کمیسیون ها
admin-ajax

سیدشاهین میرعبدالحق

کارشناس زیرساخت شبکه

5b589e72061bae7eb2a617e3_icon-consultant-cream

فائقه زکی پور رحیم آبادی

کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

بهارلو

امیرحسین بهارلو

مدیر واحد حقوقی، عضو اصلی شورای عالی وکلا

5b589e72061bae7eb2a617e3_icon-consultant-cream

حمید توکل پناه

مدیر واحد فناوری اطلاعات

حیدریان

خشایار حیدریان

رئیس کمیسیون کارآموزی وکالت، عضو اصلی شورای عالی وکلا

تصوير_1400-08-10

عاطفه جلیلی

کارشناس پشتیبانی سامانه‌ها

5b589e72061bae7eb2a617e3_icon-consultant-cream

مسعود مهرپرست

مدیر دفتر شعب محاکم مرکز

احمد بیکس

احمد بیکس

عضو کمیسیون نظارت بر مراکز استانی و رسیدگی به اختلافات ـ عضو کمیسیون حمایت و صیانت از کارشناسان

IMG_20230612_062744_353

هدیه لواسانی

کارشناس دادسرای انتظامی

امید روجایی

امید روجایی

کارشناس واحد حقوقی

5b589e72061bae7eb2a617e3_icon-consultant-cream

امیرحسین زاهدیان

مسئول پیگیری امور دادسرای انتظامی کارشناسان در استان ها

امیرحسین روزبهانی

امیرحسین روزبهانی

کارشناس ارتقا صلاحیت و کارشناس صدور دفترچه