فیلتر‌ها

معاونت ها
کمیسیون ها
admin-ajax

سیدشاهین میرعبدالحق

کارشناس زیرساخت شبکه

5b589e72061bae7eb2a617e3_icon-consultant-cream

فائقه زکی پور رحیم آبادی

کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

تصویر_شخصی_1400-10-06

حسن عبدلیان پور

ریاست مرکز

بهارلو

امیرحسین بهارلو

مدیر واحد حقوقی

5b589e72061bae7eb2a617e3_icon-consultant-cream

حمید توکل پناه

مدیر واحد فناوری اطلاعات

حیدریان

خشایار حیدریان

رئیس کمیسیون کارآموزی وکالت

تصوير_1400-08-10

عاطفه جلیلی

کارشناس پشتیبانی سامانه‌ها

5b589e72061bae7eb2a617e3_icon-consultant-cream

مسعود مهرپرست

کارشناس محاکم انتظامی

احمد بیکس

احمد بیکس

عضو کمیسیون نظارت بر مراکز استانی و رسیدگی به اختلافات ـ عضو کمیسیون حمایت و صیانت از کارشناسان

5b589e72061bae7eb2a617e3_icon-consultant-cream

هدیه لواسانی

کارشناس دادسرای انتظامی

امید روجایی

امید روجایی

کارشناس واحد حقوقی

5b589e72061bae7eb2a617e3_icon-consultant-cream

امیرحسین زاهدیان

کارشناس دبیرخانه دادسرای انتظامی