1. نحوه برگزاری آزمون:

/برگزاری آزمون در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مطابق مواد 9 الی 14 آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی /اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379/01/17 مجلس شورای اسلامی مصوب 1397/11/27 رئیس محترم قوه قضائیه، شامل مراحل زیر می باشد:

 • الف) احراز صلاحیت علمی
  • آزمون کتبی
  •  مصاحبه شفاهی
 • ب) احراز صلاحیت عمومی
  • استعلام از مراجع قانونی
  • تحقیق و گزینش
 • ج) احراز صلاحیت رفتاری و حرفه ای توسط هیئت تعیبین صلاحیت

آزمون وکالت به صورت دو مرحله‌ای کتبی و مصاحبه بوده و مطابق مواد 10 الی 13 آیین­نامه مذکور، پذیرش در آزمون کتبی به تنهایی کافی نبوده و داوطلب می باید در هر دو مرحله کتبی و شفاهی نمره قبولی را کسب نماید.

مطابق ماده 5 و 9 آیین نامه مذکور و همچنین ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، پذیرش نهایی متقاضیان پروانه منوط به احراز صلاحیت رفتاری و اخلاقی و تأیید «هیئت تعیین صلاحیت» است. بنابراین، صلاحیت عمومی هر یک از متقاضیان مبتنی بر استعلامات اخذ شده و گزینش صورت گرفته در هیئت تعیین صلاحیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 1. مواد قانونی مرتبط با آزمون مرکز وکلا:

مطابق ماده 5 آیین نامه ی اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه،شرایط عمومی اخذ پروانه و شرکت در آزمون های مرکز وکلا به شرح زیر می باشد:

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا؛

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به‌شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته موردتقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛

د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛

ر: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛

ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتر یاری در زمان صدور مجوز و پس‌ازآن مادامی‌که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛

ح: نداشتن سوء شهرت؛

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛

ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

 

 1. شرایط و ضوابط شرکت در آزمون های مرکز:
 2. سوالات متداول :
 3. لینک های مرتبط:
 1. لینک صفحه  ثبت نام
 2. لینک صفحه اطلاعیه های ثبت نام
 3. لینک اعلام نتایج و ثبت اعتراض

 

 

 

فرایند جذب و صدور پروانه بدون آزمون

امور هیأت علمی و قضات  

 

متقاضیان پروانه وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده به دو صورت می‌توانند درخواست خود را ارائه و موفق به کسب پروانه شوند؛ این درخواست‌ها به صورت با آزمون و بدون آزمون است که متقاضیان با توجه به شرایط و مفاد مندرج در آیین نامه اجرایی مرکز متقاضیان می‌توانند درخواست خود را ارائه نمایند.

متقاضیان دارای شرایط ذیل در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری، بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی می‌توانند درخواست صدور پروانه بدون آزمون را ارائه نمایند:

 • اعضاء هیئت‌های علمی دانشکده‌های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط (آیین نامه اجرایی مرکز، ماده 10، تبصره 1).
 • اعضای هیئت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور (آیین نامه اجرایی مرکز، ماده 10، تبصره 1).
 • داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده «5» باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه یک وکالت اعطا می‌شود (آیین نامه اجرایی مرکز، ماده 10، تبصره 2).
 • اعضای هیئت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده «5» آیین‌نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه‌های قضائی که مورد نیاز می‌باشد اعطاء می‌شود (آیین نامه اجرایی مرکز، ماده 10، تبصره 4).

 

در فرایند صدور پروانه وکالت بدون آزمون، متقاضیان از طریق ورود و ثبت نام در سامانه مرکز، اسناد و مدارک لازم جهت احراز شرایط فوق الذکر را بارگذاری نموده و در ادامه هزینه اولیه درخواست را پرداخت می‌نمایند. در گام بعد، مدارک و مستندات بارگذاری شده، توسط واحد مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد، پس از بررسی مدارک و احراز شرایط قانونی جهت صدور پروانه، نتیجه به متقاضیان محترم، اطلاع رسانی می‌شود تا در انتهای فرایند، مابقی هزینه صدور پروانه توسط متقاضیان پرداخت گردد.

 

گام‌های فرایند جذب بدون آزمون

 1. ورود به سایت مرکز و ثبت درخواست صدور پروانه معاف از آزمون
 2. بررسی درخواست اولیه توسط واحد مربوطه
 3. دریافت پیامک ادامه فرایند ثبت نام ورود مجدد به سامانه و تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت اولیه
 4. برررسی مدارک و مستندات ارسالی توسط واحد مربوطه
 5. درصورت تایید، پرداخت هزینه‌ی نهایی صدور پروانه
 6. اعلام زمان برگزاری تحلیف (و یا اعلام زمان شروع دوره کارآموزی برای افرادی مشمول دوره کارموزی هستند)

 

جدول : مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه به منظور صدور پروانه وکالت بدون آزمون

متقاضیان صدور پروانه بدون آزمون

اسناد و مدارک

اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدارک مربوط به 15 سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط

مدرک تحصیلی دکتری

حکم هیات علمی در دانشکده حقوق

کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

قضات

مدرک تحصیلی لیسانس حقوق یا فقه و حقوق

گواهی 5 سال سابقه قضایی

کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

کارکنان پزشکی قانونی

گواهی حداقل ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه

 

 

متقاضیان صدور پروانه بدون آزمون

شرایط

اعضای  هیأت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی رسمی

مدرک تحصیلی دکتری در رشته مرتبط

مدارک مرتبط با حداقل 15 سال سابقه تدریس در رشته مذکور

حکم هیات علمی

کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

کارکنان پزشکی قانونی

گواهی حداقل ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه

کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

 

 

متقاضیان آزمون وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران

 

شرایط لازم برای اخذ پروانه وکالت و کارشناسی و تاسیس موسسه مشاوره حقوقی ( براساس ماده 5 آیین نامه اجرایی  آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ) :

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
 2. داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا
 3.  داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی  (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی
 4. انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان
 5.  عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق
 7.  عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهاد های انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)
 8.  نداشتن سوء شهرت
 9.  داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی
 10. عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

                                             مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی می باشد.

 

فرآیند آزمون :

 1. زمان ثبت نام
 • مجری آزمون وکالت قوه قضاییه ، هر ساله با انتشار اطلاعیه ای زمان دقیق ثبت نام و برگزاری این آزمون را به داوطلبان اطلاع رسانی می کند.
 1. مراحل ثبت نام
 1. ورود به سایت مجری آزمون (sanjesh.org)
 2. مطالعه اطلاعیه " ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه
 3. پرداخت هزینه  و تکمیل فرم م ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه
 4. ورود به لینک ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام
 5. تایید نهایی اطلاعات و دریافت شماره رهگیری ثبت نام
 6. شرکت در آزمون

 

 1. منابع آزمون
 • حقوق مدنی و امور حسبی
 • آیین دادرسی مدنی     
 • حقوق تجارت
 • حقوق جزا عمومی و اختصاصی
 • آیین دادرسی کیفری
 • متون فقه     
 • حقوق ثبت
 • حقوق اساسی

 

متقاضیان آزمون مشاوران

 • فرآیند :
 1. ورود به سایت مجری آزمون (sanjesh.org)
 2. مطالعه اطلاعیه ثبت نام آزمون
 3. پرداخت هزینه
 4. ورود به لینک ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام
 5. تایید نهایی اطلاعات و دریافت شماره رهگیری ثبت نام
 6. شرکت در آزمون
 7. در صورت قبولی در آزمون دعوت به مصاحبه شفاهی ( از طریق پیامک یا سامانه جذب مرکز )
 8. در صورت قبولی در مصاحبه شروع تحقیقات محلی
 9. تشکیل جلسه تعیین صلاحیت
 10. درصورت تایید صلاحیت ، دعوت به کارآموزی عملی
 11. دعوت به کارآموزی علمی
 12. مراسم تحلیف و صدور پروانه
 13. بررسی مجوز تاسیس مرکز توسط کمیته ی مورد نظر آن
 14. صدور مجوز تاسیس مرکز
 15. شروع به کار

 

متقاضیان آزمون کارشناسان

 • منابع آزمون :
 1. دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.
 2. قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.

 

 • فرآیند:
 1. ورود به سایت مجری آزمون (sanjesh.org)
 2. مطالعه اطلاعیه  ثبت نام آزمون پ
 3. ورود به لینک ثبت نام 
 4. تکمیل فرم ثبت نام آزمون و پرداخت هزینه  
 5. تایید نهایی اطلاعات و دریافت شماره رهگیری ثبت نام
 6. دریافت کارت ورود به جلسه
 7. شرکت در آزمون
 8. اعلام نتایج در سایت مرکز و سایت سنجش
 9. اعتراض به سهمیه در سایت مرکز
 10. دعوت پذیرفته شدگان در آزمون به مصاحبه شفاهی
 • افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می شود شرکت نمایـند و پس از موفقیـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـی بعمل می آید.
 1. اعلام نتایج مصاحبه در سایت مرکز

 

 قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر می باشند:

 • رعایت ضوابط مندرج در آگهی
 • حضور به موقع در مصاحبه ها
 • شرکت در هریک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف
 • مدت زمان اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولی می باشد
 • مدت زمان اخذ پروانه  در مورد اشخاصی که قبلاً قبولی آنان اعلام شده تا ۶ ماه می باشد.
 1. عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان می گردد.
 1.  پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود.
 2. مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رییس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می نماید
 1. پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی باید بمدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشـته باشد یا به هر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشته های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید.