نرگس افشار کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۱۱۱۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۴۴۰۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۳۷۶۹۷۸۲۵۶
رشته کارشناسی: نفقه
صلاحیت: -تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب-تعیین اجرت المثل و ایام نحله -تعیین مهرالمثل
آدرس موسسه: تهران-میدان رسالت-خیابان هنگام-کوی شهیدحسین کاظمی-مجتمع بهاران-بلوک۱۶پلاک۳۸۰طبقه۴