حسین افراسیابی کارشناس کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۸۶۹۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۳۷۷۰۰۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۰۴۵۷۸۰
رشته کارشناسی: کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
صلاحیت: رتبه 2 - تجزیه وتحلیل حوادث ناشی ازکار(بدون اظهارنظر در مورد خسارات مربوط به صدمات بدنی ودیات) - اظهارنظر در خصوص شکایات و اختلافات فیمابین کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار - اظهارنظر در خصوص اختلافات ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی
آدرس موسسه: اهواز پردیس روبروی دانشگاه پیام نور مجتمع باران بلوک ۳۰ واحد ۵