محمدعلی متقی دستنایی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۳۴۰۱
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۵۰۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۱۳۹
رشته کارشناسی: امور ثبتی و نقشه برداری
صلاحیت: رتبه 2 - تطبیق مساحت، حدود، حقوق و تشخیص اختلافات، تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت و تعیین قیمت و بررسی صحت اجرای تشریفات ثبتی، تفکیک، تقسیم، افراز املاک مشاع و مواد 140.147 و 148، نقشه برداری ثبتی، ارزیابی املاک مربوط به واحدهای مسکونی.
آدرس موسسه: شهرکرد فارسان میدان امام بلوار طالقانی کوچه۴ پلاک۱۲