اصغر مجیدی چهارمحالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۱۲۰۵۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۹۹۸۵
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت. - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - تشخیص اراضی موات ، بایر و دایر از نظر ساختمانی. - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی. - ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان.
آدرس موسسه: تهران سعادت آباد کوی فراز خ سینا پ ۲۲ واحد ۱۲